ГРЪДНА ХИРУРГИЯ

//ГРЪДНА ХИРУРГИЯ
ГРЪДНА ХИРУРГИЯ 2017-09-26T16:35:10+00:00

chest-lung

В отделенията по гръдна хирургия на Здравна организация „Acibadem” се предлага цялостна грижа за пациенти от цял свят с помощта на най-съвременните методи за диагностика и лечение.

Нашата цел е да предлагаме широк набор от хирургични услуги за диагностика и лечение на гръдни проблеми, включително белите дробове и хранопровода. Хирурзите на Acibadem прилагат мултидисциплинарен подход, като си съдействат със специалисти по онкология и радиология.

Някои от най-често изпълняваните процедури/ операции са:

 1. Бял дроб: Операции включващи резекция, реконструкция, възстановяване и биопсия на бял дроб.general-surgery-2
 2. Гръдна сетна: Операции на гръдната стена включващи резекция и реконструкция на неоплазми, торакопластика и лечение на изпъкнал и вдлъбнат гръден кош, а също и други деформации на гръдната стена, както и травми на гръдния кош.
 3. Въздушни пътища: Операции включващи резекция, реконструкция и възстановяване на трахеята и бронхите за неоплазми, стриктура и травми. Операции за контрол на въздушните пътища като трахеотомия, трахеална интубация и ендолуминални процедури.
 4. Диафрагма: Резекция, реконструкция и възстановяване на диафрагмата.
 5. Медиастинум: Операции на медиастинума, включително биопсия и резекция на неоплазми, дренаж на инфекции, медиастинална лимфаденектомия, медиастинотомия и медиастиноскопия.
 6. Перикардий: Резекция, реконструкция и дренаж на перикардия.
 7. Ендоскопия: Ендоскопски процедури с твърд и гъвкав ендоскоп на трахеобронхиално дърво и хранопровода.
 8. Лимфни възли: Биопсии на шийни, медиастинални и аксиларни лимфни възли.
 9. Хиперхидроза: Операция на торакални симпатични нерви.
 10. Торакален отвор: Операции за корекция на аномалии в тораклания отвор.
 11. Плевра: Операции за лечение на плеврален мезотелиом, проблеми с плевралната кухина, вкл. торакоцентеза, тръбна торакотомия, шънтиране на плеврални изливи, овладяване на пневмоторакс, плевректомия, декортикация, дренаж и резекция при емпием.
 12. Емфизем: Операции за функционална корекция и усложнения на емфизем.
 13. Травма: Операции за травми на гръдния кош или на гръдните органи и усложнения свързани с тях.

interventional-methods

Хирургичен подход

 • Минимално инвазивна операция (ВАТС) за белодробен рак в начален стадий

Белодробният рак може да бъде излекуван в ранния си стадий. Най-подходящото лечение се определя чрез обстойно изследване на пациента от Съвет, който се състои от специалисти като онколог, радиационен онколог, гръден хирург, радиолог, патолог и специалист по нуклеарна медицина. Щом се установи, че операцията би излекувала заболяването, пациентът се оперира от опитни хирурзи. В болниците на Здравна организация „Acibadem” се извършват минимално инвазивни процедури (видео-асистираната торакоскопия) за лечение на рак в начален стадий.

 • Видео-асистираната торакоскопия (ВАТС) в гръдната хирургия

ВАТС е минимално-инвазивен оперативен подход за лечение на белодробни тумори в начален стадий с помощта на микро-инструменти и три малки разреза от 2-3 см. През единия от разрезите се вкарва малка видео камера, която позволява на хирурга да изследва гръдната кухина. Екстракцията на белодробни нодули и лобове се извършва без да се отваря гръдния кош.

Предимствата на тази минимално-инвазивен метод са:

 • По-кратък болничен престой
 • По-малка следоперативна болка
 • По-малки белези
 • По-бързо възстановяване