Инвазивни методи

///Инвазивни методи
Инвазивни методи 2017-09-26T16:35:10+00:00

interventional-methods

Коронарна ангиография: Това е най-надеждния метод използван за изследване на анатомичната структура на артериална вазоконстрикция (стеснение) и за функционална оценка.

Методът се използва при пациенти, чиито резултати от други изследвания предполагат наличие на стеснение на коронарната артерия, пациенти насрочени за стент или балонна ангиопластика, или за диагностиране и лечение на инфаркти.

Процедурата се извършва в лаборатория, което налага болничен прием. Пациентът не чувства никаква болка, а само топлина, която се разпростира из цялото тяло за няколко секунди, докато се инжектира контрастното вещество. При нормални обстоятелства процедурата е кратка и продължава 5 до 10 минути.

При нея смъртността е изключително рядка когато се извършва от опитен персонал (<0.1%).

След процедурата пациентът трябва да остане под наблюдение в болницата за 2 до 6 часа.

Ангиография на китката: Ангиогрфията е важна за диагностицирането на сърдечносъдови заболявания. Последните технологии позволяват тя да се извърши през китката вместо през ингвиналната област. Ангиография на китката се предпочита ако вените в ингвиналната област са стеснени или ако ингвиналната област е неподходяща поради прекомерно тегло.

Тя може да се прилага при 99% от пациентите. Венозни усложнения се наблюдават много рядко. След процедурата пациентът може да седи, да се движи и да се храни и да се върне към нормалното си ежедневие още същия ден.

ЛЕЧЕНИЕ

stentКоронарна ангиопластика и стентиране: Коронарната ангиопластика представлява разширяване на локални стеснения на коронарните артерии с помощта на нехирургични методи. През ингвиналната артерия се вкарва водач, който се избутва към коронарните кръвоносни съдове. През водача се плъзга ненадут балон докато стигне до зоната на стеснението. Щом балонът се надуе от външната страна (прибл. 3 см дължина и 3-4 см ширина), стеснението на коронарните съдове се отстранява. Не всяко коронарно стеснение, обаче, е подходящо за този метод. При някои пациенти може да се налага операция за байпас, докато при други медикаментозното лечение може да се окаже ефективно. Тези решения се взимат само от специалисти.

Операция за байпас: В зависимост от степента на артериалното стеснение, лекарят може да препоръча поставяне на коронарен байпас. Тази интервенция коригира кръвния поток, който снабдява сърцето. Операцията за коронарен байпас може да бъде втори шанс на сърцето и живота на пациента.

Байпасът на коронарната артерия възстановява кръвоснабдяването на сърцето, като осигури алтернативен път за това, различен от свитата или стеснена артерия. При повече от една свита артерия се извършват повече от един байпас.

Артерията, която ще се използва за байпаса, известна още като присадка, се взема от гръдния кош, ръката или крака и се свързва към стеснената артерия. Най-често използваните присадки са вътрешните торакални артерии, артерии от ръцете и вени от краката. Тъй като зоните, от които са взети тези присадки имат още кръвоносни съдове, тяхното отстраняване незасяга кръвообращението в тялото.

Хирургия с малки разрези: Ендоскопската хирургия е минимално инвазивен метод, при който отворена операция се извършва чрез специални ендоскопски инструменти през малки разрези направени в региона на гръдния кош. По време на операцията хирургът контролира всички инструменти, докато ендоскопската камера се използва за оглеждане на оперативното поле.

Bypass-SurgeryКоронарен байпас по ендоскопския метод може да се използва при поправка на клапи, имплантация на клапи и отстраняване на вентрикуларни септални дефекти и аблация за лечение на ритъмни нарушения.

В сравнение с отворената операция при този метод подвижността е по-голяма, а белезите зарастват много по-бързо. Структурата на гръдната кост и анатомията на сърцето, обаче, трябва да бъдат подходящи за този метод.

TAVI: Транскатетърното имплантиране на аортна клапа е поставяне на аортна клапа като се използва катетърния метод без отворена операция. Както в цял свят, така и в Турция при имплантацията се използват биологични сърдечни клапи. При TAVI метода тази биологична клапа се поставя в стентова обвивка, която щом се отвори се поставя върху зоната за имплантация.

Този метод може да се прилагат с две различни техники. При първата техника, подобна на ангиографията, клапата се избутва през ингвиналната област до сърцето с помощта на катетър. Когато достигне до мястото стентовия механизъм се отваря. Втората техника се използва когато в ингвиналната или коремната област, която ще се използва за достъп, има стеснение на съдовете. Тогава в предната стена на гръдната кост се прави малък разрез 4-5 см, през който се достига сърцето. Клапата се поставя с помощта на катетър. И при двата метода не се налага спиране на сърцето и извършване на отворена операция. Процедурата може да бъде извършена под местна анестезия.

След TAVI процедурата пациентите се отвеждат до стаята си. По време на болничния престой им се дават антикоагуланти и се наблюдават 4-5 дни, след което се изписват. След няколко дни на почивка пациентът се връща за контролен преглед, след което подновява нормалния си живот. Методът TAVI се препоръчва основно за високорискови пациенти, които не биха издържали отворена операция за имплантация на клапа. Той може да се използва и при пациенти, които имат други пречки за отворена операция. Методът е ефективен при такива пациенти, като удължава техния живот и подобрява клиничното им състояние.

Въпреки, че TAVI е сравнително нов метод, технологичните разработки и натрупания опит в прилагането, както и научните резултати показват, че скоро той ще стане по-популярен.

taviTAVI в ACIBADEM: Процедурата TAVI се извършва в експериментални условия от 2002 г, а върху хора се прилага от 2004 г. Операцията се извършва успешно в редица водещи клиники в САЩ и Европа от 2010 г. В Турция е направена за първи път през 2009 г. Специалистите по кардиология и сърдечносъдова хирургия на Acibadem разполагат с необходимото оборудване и квалификация за прилагането на този нов и успешен метод на лечение.

Процедурата се планира и извършва от екип съставен от специалисти от различни дисциплини, включително сърдечносъдова хирургия, кардиология, анестезиология и реанимация и радиология.