Методи за диагностика и лечение

///Методи за диагностика и лечение
Методи за диагностика и лечение 2017-09-26T16:35:10+00:00

Diagnosis-and-Treatment-Methods

Както при всички останали заболявания, ранната диагностика на сърдечните болести е от жизнено значение за успешното лечение. Редовни прегледи и проследяване на сърдечното здраве е първото условие за ранна диагностика. Кардиологичните центрове на Acibadem предлагат диагностика и лечение с помощта на най-съвременно обрудване.

ЕКГ: При електрокардиографията (ЕКГ) електрическата дейност на сърцето се записва, за да се изследва сърдечния мускул и неговата функция. Тя се използва за бърза оценка, особено при спешни случаи.

ЕКГ е важен инструмент за диагностика на сърдечносъдови заболявания, структурни аномалии и аритмии. ЕКГ изследването и неговото разчитане може да се направят бързо.

heart-2Стрес ЕКГ тест: Това е тест с физическо натоварване, който се извършва върху пътека за бягане като се следва стриктен протокол. Тестът се базира на ЕКГ показанията получени от електроди прикрепени към гърдите на бягащия пациент. Изследването продължава 5 до 10 минути в зависимост от възрастта и състоянието на пациента.

Този тест проследява тенденциите във функцията на сърцето при натоварване и се използва за откриването на емболии, които обикновено не проявяват симптоми в ежедневието.

Разчитането на стрес ЕКГ тест за диагноза трябва да се извършва от опитни лекари, за да няма неправилно тълкуване на заболяване, което показва показатели на друго такова.

Ехокардиография: Инструмент за диагностика и изследване, който позволява изследването на структурата, патологията и функциите на сърцето с помощта на ултразвукови вълни.

С помощта на ехокардиография е възможно да се изследват движенията и кухината на камерната стена, растежа на сърдечния мускул и сърдечните клапи. Тя, също така, позволява проследяване на структурата и функцията на имплантирани изкуствени клапи. С този метод се диагностират на практика всички вродени сърдечни заболявания.

Тя няма вредни странични ефекти за пациентите и може да се използва лесно. По време на процедурата пациентът неизпитва болка.

Холтер мониторинг: Използва се за проследяване на сърдечния ритъм и кръвното налягане на пациента. Отделни устройства с размера на мобилен телефон се използват за получаване на ЕКГ данни и измерване на кръвното налягане. Устройствата се прикрепват към тялото обикновено за 24 часа или повече, като измерват пулса и налягането непрекъснато. Този вид мониторинг обикновено се използва за измерване на показатели на пациента в неговото ежедневие. Лекарите прилагат този тест когато имат съмнение за ненормален сърдечен ритъм или небалансирано кръвно налягане.

Whole-Body-MRIТранс-телефонен мониторинг: Устройство подобно на Холтер монитор, което се прикрепя към пациента, за да проследява сърдечните функции.

При нормални обстоятелства Холтер устройството може да остане върху пациента два-три дни. При пациенти, които рядко чувстват дискомфорт, обаче, симптомите може да не се проявят докато носят Холтер монитора. В тези случаи може да се използва дистанционно медицинско устройство, което функционира през телефон.

Стрес ехокардиография: Ехокардиографията направена при покой определя ширината на сърдечната кухина, дефекти в движенията на стената и контракциите на сърцето. Тя способства за индиректно откриване на заболявания на коронарната артерия, а също и състояния като кардиомиопатия, които допълват други заболявания на клапата, инфекции на сърдечната мембрана, разкъсване на аортата и прекомерно удебеляване на стените на сърцето, които могат да причинят болка в гърдите и затруднено дишане.

Стрес ехокардиографията може да се използва заедно със стрес ЕКГ, за установяване локацията на съдовото заболяване.

Перфузионна сцинтиграфия на миокарда: Използва се основно за откриване на проблеми с събирането на кръв в сърдечния мускул. Тя дава информация относно натрупването на кръв в сърцето в две различни състояние, при натоварвания (напр. при физически упражнения) и в състояние на покой.

Сцинтиграфия на миокарда може да послужи за откриването на сериозни заболявания на коронарната артерия. Нейната диагностична чувствителност и точност в диагностирането на тежки съдови заболявания е около 90 процента. Данните получени при това изследване дават информация и относно риска от смъртност, сърдечните функции и сърдечна недостатъчност и други данни, които са жизнено важни за вземането на решения свързани с правилното лечение.

FlashCTКомпютърна томография „Flash”: Радиологичен метод за диагностика, които генерира напречни изображения на изследваната област с помощта на рентгенови лъчи.

Flash КТ може да получи изображения на всички части на тялото, в частност образи на сърцето и белите дробове.

Сърцето може да бъде сканирано за 250 милисекунди. В сравнение със системите, които имат единичен източник и детектор, той получава образите за половината от тяхното време. Той позволява сканиране на сърцето за 250 милисекунди и точност 99%. Това е една четвърт от времето на един сърдечен удар, което означава, че дори пулсът на пациента да 100 удара в минута той няма нужда да се забавя с лекарства. Flash КТ е апаратът отделящ най-малко радиация и сканирането на сърцето може да се извърши с 80% по-малко облъчване. Той може да се използва за рутинни процедури като неинвазивен метод за диагностика.

Сърдечен ЯМР: Изследването със ядрено-магнитен резонанс дава ценна информация за вродени сърдечни заболявания и сърдечната кухина, като позволява подробна оценка на на главните съдове влизащи и излизащи от сърцето. Той допълва находките от ехокардиографията без да има негативен ефект върху пациента. С него се получава подробна информация за оценката на сърдечносъдови констрикции, ефекта на инфаркта върху сърдечния мускул и цялостното състояние и функция на сърцето. ЯМР изследването има най-високо ниво на диагностична чувствителност при оценката на заболявания на сърдечния мускул и маси в сърцето.

PetCTПЕТ КТ: ПЕТ- КТ е сърдечно изследване, базирано на сцинтиграфията. Този метод се използва за определяне на виталната вместимост на сърцето. Основно се използва за получаване на подробна информация за функцията и жизнеността на  сърдечните клетки, като показва точни резултати за виталността на сърдечните тъкани. Дава насоки при преценяването дали  високо рисков пациент може да профитира от една байпас  операция.