Сърдечни заболявания при деца

///Сърдечни заболявания при деца
Сърдечни заболявания при деца 2017-09-26T16:35:10+00:00

Pediatric-Heart-Diseases

Вродените сърдечни заболявания са най-честите аномалии, които се развиват в утробата. Те са причина за петнадесет процента от смъртните случай през първите 30 дни след раждането. Осем от хиляда бебета се раждат с вродени сърдечни дефекти. Това се равнява на 1% от живите раждания.

Вродените сърдечни заболявания са много разнообразни. Специалистите категоризират пренаталните (преди раждането) сърдечни заболявания в три категории:

  • Вродени сърдечни пороци
  • Ревматични сърдечни заболявания
  • Ритъмни и проводни нарушения

Вродени сърдечни пороци

heart-2Вродените сърдечни пороци са сред най-честите кардиологични заболявания наблюдавани при децата. Нарушенията в тази категория включват аномалии, които се появяват при развитието на зародиша. Те биват стотици, като някои са умерени, а други причиняват тежки и сложни проблеми.

Ритъмни и проводни нарушения

Това са нарушения в електрическата система на сърцето и се изразяват в необичайно бавен, забързан или спрян сърдечен ритъм. Въпреки че се срещат най-често при възрастни пациенти, те могат да се проявят и при деца с вродени сърдечни пороци, след сърдечна операция или без видима причина. Заболяванията на сърдечния мускул или сърдечната мембрана като кардиомиопатия, миокардит и перикардит са по-редки от останалите сърдечни заболявания, но все пак се случват.

Ревматични сърдечни заболявания

Ревматизмът причинява проблеми на органите, в които възниква. Сред най-честите причини са възпаления на гърлото. В гърлото се установяват вируси наречени хемолитични стрептококи, които инфектират засегнатата област. Те могат да се установят и в сърцето, причинявайки деформации, стеснения или недостатъчност на сърдечните клапи.

Диагностика и лечение на най-честите вродени сърдечни заболявания

Сърдечните аномалии при деца родени с вродени заболявания понякога могат да бъдат умерени и да не налагат лечение, докато в други случаи те могат да прогресират до животозастрашаващи състояния. Тежките вродени сърдечни заболявания обикновено се откриват в ранно детство. Оперативните интервенции имат висока степен на успеваемост дори при тежки аномалии.

Диагностични методи

Тежките вродени сърдечни заболявания обикновено се откриват в най-ранно детство, тъй като бебетата с такива аномалии проявяват симптоми още с раждането си. Понякога, обаче, те биват откривани през по-късното детство или дори през юношеството. Това се случва когато аномалиите са малки. Има случаи, при които целият живот на пациента минава без да се проявят симптоми или проблеми.

Детските кардиолози извършват физически преглед и различни изследвания, за да направят точна диагноза.

Електрокардиографът (ЕКГ) е устройство, което улавя слаби електрически потоци в сърцето на детето и ги записва на ЕКГ хартия. Детето неусеща нищо, тъй като не се прилага електричество.

С помощта на рентген, кардиологът получава информация за размера и формата на сърцето и белите дробове. Нивото на радиация отделяна от рентгена е много ниско и няма странични ефекти.

Pediatric-HeartПри ехокардиографията се получават образи в реално време с помощта на ултразвукови вълни прилагани върху гръдния кош. Кръвния поток в сърцето и вените се измерва със звукови вълни използващи Доплер технология. Посредством тези две технологии, кардиологът получава информация за структурата и функцията на сърцето. Повечето от сърдечните аномалии се откриват с този метод на изследване.

Феталната ехокардиография е метод подобен на ехографията, който може да се използва за изследване на плода след шестнадесетата седмица на бременността. Той е безвреден за майката и бебето. С него се изследват състоянието и функцията на сърцето и вените на плода, като аномалиите се откриват преди раждането.

Сърдечната катетеризация с ангиография е съвременен метод за изследване, който се извършва с помощта на високотехнологичен рентген. При него тънка тръба (катетър) се вкарва в аортата или вената през ингвиналната област и се насочва до сърцето.

При сърдечния стрес тест електрокардиография се извършва докато детето ходи с бърза крачка по пътека за бягане.

Сърдечна електрофизиология: Вродените аномалии и сърдечните операции могат понякога да причинят нарушения на ритъма. Причината и вида на нарушението могат да се определят чрез специално изследване подобно на сърдечната катетеризация, наречено сърдечна електрофизиология. Чрез него центърът на аритмия и нарушената проводимост се третират по метод наречен аблация (изгаряне с радиочестотни вълни)

Сърдечен ЯМР: При някой бебета не е възможно да се направи пълна диагноза на сърдечното заболяване въпреки всички тестове. В такива случаи е необходима модерна технология като ЯМР (ядрено магнитен резонанс) или ЯМР ангиография, за да се определи точната диагноза. Тези изследвания дават важна информация на лекаря за структурата на главните съдове влизащи и излизащи от сърцето и белодробните вени.

Лечение

adult-heart-attack-2Как се лекуват вродени сърдечни заболявания?

Медикаментозно лечение на сърдечни заболявания

Вродена сърдечна недостатъчност

Какво представлява? Когато сърцето неизпомпва достатъчно, в белите дробове и други органи се събира течност, която причинява отоци. Това състояние се наблюдава често при редица сърдечни аномалии.

ЛЕЧЕНИЕ: Сърдечният мускул се подсилва с помощта на лекарства съдържащи дигоксин. За отделяне на излишната течност от тялото може да се прилагат и диуретични медикаменти.

Нарушения на сърдечния ритъм

Има три вида нарушения на сърдечния ритъм:

Тахикардия: Много ускорено биене на сърцето. При децата сърдечният ритъм е 60 до 150 удара в минута в зависимост от възрастта. Прекомерното туптене може да доведе до сърдечна умора. Тахикардията, обаче, не винаги е признак за вродено сърдечно заболяване. Сърдечният ритъм може да бъде понижен до нормални стойности чрез лекарства.

Брадикардия: Много бавен сърдечен ритъм. Тя може да влоши способността на сърцето да изпомпва кръв. Заболяването е вродено, но в редки случаи може да се развие и след операция. При някои деца може да се наложи поставянето на устройство (пейсмейкър), който нормализира сърдечния ритъм.

Аритмия: Неравномерен ритъм. Тя може да бъде вродена или да се появи след операция и следва да се лекува според вида неравномерност на сърдечния ритъм.

Лечение на сърдечни заболявания чрез катетеризация

Балонна септостомия

Тази процедура се използва за лечение на някои аномалии като транспозиция на големите артерии, за да се поддържа живота на детето до оперативната интервенция.                     

Валвотомия, балонна ангиопластика

По време на катетеризация стеснените сърдечни клапи и вени се разширяват с помощта на балон. Въпреки че, отново може да се получи стеснение, тази процедура дава време на бебето да порасне.

Спирална емболизация и „чадър”

Някои атриални септални дефекти и персистиращи артериални канали могат да се лекуват с катетеризация. Тези процедури се изпълняват когато размерът на пациента и локацията и ширината на дефекта позволяват това.

Електрофизиология и аблация

При някои деца ритъмните нарушения могат да бъдат третирани чрез каутеризация по метод наречен „аблация”. При тях причината на проблема трябва да се намери с помощта на сърдечна катетеризация (електро-физиологично изследване).

Оперативно лечение на сърдечни заболявания

Сърдечни заболявания без цианоза

Pediatric-Heart-2Тези пациенти обикновено имат септален дефект, стеснение или нарушение във вените или клапите. Няма цианоза защото кръвта от вените не циркулира в тялото. Наблюдават се общи симптоми на сърдечна недостатъчност.

Персистиращ артериален канал (ПАК)

Атриални септални дефекти (АСД)

Вентрикуларни септални дефекти (ВСД)

Атрио-вентрикуларни септални дефекти (АВСД)

Аортна стеноза (АС)

Аортна коарктация (АК)

Сърдечни заболявания с цианоза

При нормални обстоятелства, кръвта изпомпвана от сърцето към тялото е богата на кислород и е по-светло червена на цвят. При сърдечни заболявания, които се характеризират с цианоза, кръвта изпомпвана от сърцето е лишена от кислород и е по-тъмно червена на цвят. В тези случаи кожата на детето изглежда морава на цвят. Степента на състоянието, наречено цианоза зависи от патологията, възрастта и активността на пациента.

Тетралогия на Фало

Пулмонална стеноза

Транспозиция на големите артерии

Трикуспидална атрезия

Пулмонална атрезия

Общ артериален ствол

Аномалия на белодробния венозен дренаж

Синдром на хипопластичното ляво сърце