Диагноза

Диагноза 2017-09-26T16:35:09+00:00

Mamograf

Ранна диагностика

Най-важното за намаляване на смъртността причинена от рак на гърдата е активността на жените при ранната диагностика на заболяването. За откриването му има три основни метода:

  1. Самостоятелно изследване на гърдата
  2. Мамография
  3. Клинично изследване на гърдата от лекар

Образни изследвания

Методът за най-ранна диагностика на рак на гърдата: МАМОГРАФИЯ

Мамографията използваща ниски дози на рентгенови лъчи е най-основния метод за образно изследване на гърдата. В общи линии това е рентгенова техника,с  която се получават изображения на гърдата. Целта на изследването е откриване на рака в ранен стадий, защото колкото по-рано бъде открит, толкова по-успешно ще бъде неговото лечение. Сред методите за образно изследване и диагностика, мамографията е техниката, която открива рака най-рано. Днес се използват различни техники за мамография, включително класически и дигитални.

Дигитална мамография

breast-health-mamoДигиталната мамография става все по-важен и необходим метод за бързо заснемане на гърдата. Разликата от класическата мамография, подобно на дигиталните фотоапарати, е че изображенията се получават в дигитален формат. Изображението, разработено от радиолози, се разглежда на екран и ако е необходимо може да бъде обработено или пренесено на филм.

Високотехнологично триизмерно изследване с Томосинтез

Томосинтезът, който е триизмерна дигитална мамография е една от най-новите и най-важните технологии за диагностика. Начинът за получаване на изображения е много подобен на мамографията.

Ехография

Техника за получаване на изображения с помощта на ултразвукови вълни.

Четириизмерна ехография

Автоматизираният скенер за обемно изобразяване на гърди (ABVS) е най-новата технология за ехография и известен още като автоматизиран ехограф, обемен ехограф и читири-измерен ехограф.

Ядрено-магнитен резонанс

ЯМР е образно изследване чрез радиочестотни вълни в среда на силно магнитно поле. С него се получават много точни резултати без облъчване, като е особено ефективен при изобразяването на меките тъкани.

Методи за биопсия

Иглени биопсии

При намирането на подозрителни находки в гърдата, за диагностирането им се извършва иглена биопсия или оперативно изрязване на засегнатата област. Когато находките не могат да се определят с физически преглед иглената биопсия се извършва под образно насочване в клиника по радиология. Времето за обработка зависи от приложените методи и отнема около 20-40 минути.

  • Тънкоиглена аспирационна биопсия (ТАБ)Magnetic-Resonance-Imaging

Този вид биопсия обикновено се извършва с ултразвуково насочване. Тя е предпочитана за изчистване на кисти и биопсия на аксиларни лимфни възли. По този метод може да се прави биопсия на много малки бучки разположени дълбоко в гърдата.

  • Режеща иглена биопсия

Този вид биопсия се извършва с по-дебела (3-4 мм) игла и пистолет за биопсии.

  • Вакуумна биопсия

Вакуумната биопсия е най-съвременния метод за извършване на иглена биопсия. Този метод обикновено се прилага за диагностика на находки, които се виждат само при мамография и са подозрителни за тумор на гърдата.

  • Биопсия с ЯМР насочване

Високо-рискови пациентките с рак на гърдата често се подлагат на ЯМР изследвания, за да се установи дали има наличие на други огнища в гърдата преди извършване на операцията.