Оперативно лечение

///Оперативно лечение
Оперативно лечение 2017-09-26T16:35:09+00:00

Surgical-Treatment

Лечението се планира с мултидисциплинарен подход

Специалисти по обща хирургия, радиология, патология, медицинска онкология и радиационна онкология работят планират заедно лечението на тумора на гърдата. Първият специалист оценяващ пациента обикновено е хирург. Важно е, също така, преди и след лечението пациентката да бъде консултирана с психолог и психиатър.

В кои ситуации се прилага оперативно лечение?

Операцията е първият избор за лечение при тумори на гърдата диагностирани в ранен стадий. При оперативният метод туморът се изрязва от тъканта на гърдата или се отстранява цялата гърда. Изрязват се и някои лимфни възли, за да се установи дали туморът се е разпрострял до подмишниците или не. След хирургичната интервенция се определя стадия на заболяването и се назначава допълнителна терапия (радиационна, хормонална, химиотерапия). Днес, благодарение на иновациите в оперативното лечение и допълнителните терапии, се постигат отлични резултати при много пациентки.

Операция запазваща гърдата

Често пациентките с рак на гърдата губят битката с него поради системни рецидиви и разсейки (метастази) в други органи. При пациентки, които са подходящи за това, се извършва операция запазваща гърдата, като се отстранява засегнатата тъкан е не цялата гърда. При този вид операции туморът се изрязва заедно с 1-2 см здрава тъка около него (туморектомия, лумпектомия).

breast-protective-surgeryДруг вид техники, при които се изрязват големи части от засегната област са квадрантектомия или частичната мастектомия.

Бучки, които не се напипват, но се смятат за злокачествени се проследяват с помощта на мамография или ехография и се отстраняват с помощта на техника за локализация на скрити лезии с радио насочване.

Отстраняване на цялата гърда (мастектомия)

В случаи, при които операцията запазваща гърдата не е подходяща, се извършва мастектомия. Тя се извършва при тумори с голям диаметър и/ или такива, които са разпространени в гърдата (мултифокални тумори), при които е невъзможно тя да се запази. В зависимост от състоянието на пациентката може да се направи и модифицирана радикална мастектомия. При нея се отстранява цялата гърда с голяма част от аксиларните лимфни възли (в подмишницата). След този вид операция някои пациентки се оплакват от подуване, изтръпване и схващане на ръката.

Оперативни интервенции за оценка на аксиларни лимфни възли

Ракът на гърдата най-често се разпространява до аксиларните лимфни възли. В миналото, за да се определи стадия на заболяването и степента на поражение на лимфните възли се отстраняваха всички аксиларни възли (аксиларна дисекция). Тъй като при този метод, обаче, се наблюдават странични ефекти като подуване на ръката (лимфедем), ограничаване и деформация на рамото, отслабване и изтръпване на ръката, лекарите разработиха друг метод. Така наречената „биопсия на сентинелни лимфни възли”, при която се отстраняват само възлите, в които е най-вероятно да има туморни клетки.

Как се извършва биопсия на сентинелни лимфни възли

При тази техника преди операцията в гърдата, включително тумора, се инжектира радиоактивен препарат Технеций 99mTc. С помощта на детектор на радиоактивното вещество наречен гама сонда и след извършване на лимфосцинтиграфия се откриват активираните лимфни възли (сентинелни възли), които се отстраняват и се изпращат за патологичен анализ. По време на операция в гърдата и тумора може да се инжектира синьо багрило. Оцветените в синьо лимфни възли се изрязват като сентинелни и отново се изпращат за патологичен анализ. Ако сентинелните лимфни възли са засегнати се отстраняват всички аксиларни възли, а ако се окажат негативни те се оставят. По този начин се наблюдават по-малко странични ефекти като ограничение и изтръпване на рамото и ръката. Сентинелните възли се подлагат на специална допълнителна обработка и ако се установи и минимално засягане пациентката се подлага на нова операция, според случая и се извършва допълнителна аксиларна дисекция.

Реконструкция на гърдата

Рbreast-health-tumorеконструкция на гърдата се извършва, за да се възстанови естествената форма на гърда, която е изрязана поради наличието на тумор. В този смисъл реконструкцията не е пластична операция, а на нея трябва да се гледа като на възстановителна операция, която заменя отстранен орган. Благодарение на новите технологии, днес хирурзите могат да направят гърдата да изглежда като естествена. Специалистите по пластична и реконструктивна хирургия са част от екипите за лечение на рак на гърдата и при необходимост извършват възстановителни операции.

Какви са предимствата от реконструкция на гърдата?

Загубата на гърда има негативен психологически ефект за жените. За повечето пациентки резултатът от реконструктивната операция е възможност за ново начало, защото той подобрява семейните отношения и интимният им живот. Освен това, подобряването на психологическото състояние на пациентките повишава шансовете им да се борят с болестта.

Какви са етапите на реконструкция на гърдата?

breast-prosthesesРеконструкцията на гърдата се извършва на три етапа: генериране на гръдна тъкан, реконструкция на зърното и ареолата, осигуряване на симетричност на гърдите.

  1. Регенериране на гръдна тъкан

Регенерацията на отстранена гърда може да се извърши по два начина:

  • Гръдна протеза
  • Използване на собствена тъкан от пациентката (автогенна тъкан)

При избора на оперативен метод и времето на реконструкцията се взимат предвид фактори като общото здравословно състояние на пациентката, възрастта, особеностите на тялото, резултата от извършената мастектомия, дали е приложена лъчетерапия или не, състоянието на другата гърда, предпочитанията на пациентката, опита и уменията на пластичния хирург.

Гръдна протеза

Гръдните протези биват основно два вида: пълни с гел и пълни с физиологичен серум (водно-солев разтвор). И при двата вида външната повърхност на протезата се състои от силиконова стена. Реконструкцията може да се извърши чрез директно поставяне на протезата (при едновременни реконструкции), като първо се слага балон наречен „тъканен експандер”, който разширява меките тъкани по стената на гръдния кош и след това се поставя гръдната протеза. Този метод се препоръчва особено при късни реконструкции.

Реконструкция с тъкан от пациентката (автогенна тъкан)

Реконструкциите на гърдата с автогенна тъкан са по-сложни и при тях хирургът трябва да има необходимия опит.

Микрохирургия

При този вид реконструкция на гърдата кожа и подкожна мастна тъкан се отделят изцяло от областта на корема, задните части или ханша заедно със захранващите вени, след което се пришиват към тъканите и вените на мястото на трансплантацията. За тази операция пластичният хирург трябва да има опит в микрохирургията, тъй като зашиването на вените може да се извърши само под микроскоп.

  1. Реконструкция на зърното и ареолата

Понякога, за да се постигне естествен вид на гърдата се необходими няколко операции. Първата операция за генериране на гръдна тъкан е най-трудна. Вторите операции за оформяне на зърното и ареолата са по-лесни и се извършват под местна анестезия. Зърното се оформя от тъкан взета от региона. Ареолата (пигментираната тъкан около зърното) може да се оформи с помощта на татуировка или на кожа взета от другото зърно или слабините.