Диагноза 2017-09-26T16:35:11+00:00

diagnosis

Радиологични методи за диагностика – първа стъпка към правилно лечение

Точната радиологична диагностика е важна част от решението как трябва да се извърши лечението. Модерните апаратури и съвременните технологии са от първостепенно значение при поставяне на радиологичната диагноза, както и опитният радиологичен персонал.

Радиологичната диагностика е определяща при вземането на решение дали туморът се нуждае от лечение или не. За точното диагностициране е необходим квалифициран персонал и съвременни технологии. Здравна организация Acibadem следи отблизо новите разработки в медицината и постоянно подменя диагностичното оборудване в своите болници. Ние предлагаме на нашите пациенти лечение с най-модерното технологично оборудване. Нашите специалисти по радиология работят съвместно с добре обучени лаборанти и медицински сестри.

PetCT
3-tesla
Digital-Mammography-With-Tomosynthesis

Ултрамодерна диагностична технология

За бърза и точна диагноза

PET/CT скенерът се използва за откриване на тумори в ранен стадий, за лечение на тумори и за определяне дали туморът е доброкачествен или злокачествен. Апаратът се използва и за диагностика и лечението на неврологични и сърдечни заболявания.

PET/CT при ранната диагностика

PET/CT предлага множество предимства при ранната диагностика. С тази техника е възможно идентифицирането на множество заболявания в началната им фаза. Преди навлизането на PET/CT, за да се определи дали дадени възли в тялото са канцерогенни или не, трябваше да се извършва биопсия, докато днес се това се прави с голяма точност от PET/CT скенера.

При PET/CT изследване е възможно да се визуализират малки тумори, с размери до 5 мм в диаметър, тъй като информацията за тялото се придобива чрез модерна компютърна система. Като се възползва от повишения глюкозен метаболизъм, признак за канцерогени клетки, PET/CT прави бърза и надеждна диагноза без да се вземат проби.

PET/CT ПРИ МЕТАСТАЗИ

PET/CT също така има и сериозно предимство при определяне дали заболяването се е разпространило към съседните тъкани или лимфни възли, т.е. дали има метастази,. Тъй като цялото тяло се визуализира едновременно, благодарение на образите получени чрез PET/CT е възможно да се направи оценка дали ракът се е разпрострял в други органи. По тази причина техниката на PET/CT е много полезна за определяне дали тумор в белия дроб например, се е разпрострял в надбъбречните жлези или лимфните възли (дали има метастази или не), с други думи за определяне степента на заболяването, което е известно като стадиране.

PET/CT изследване се прави в 6 болници Acibadem

Acibadem Maslak
Acibadem Kozyatağı
Acibadem Atakent
Acibadem Kadıköy
Acibadem International
Acibadem Adana
Acibadem Bursa
Acibadem Kocaeli

Интраоперативния магнитен резонанс, образна технология, която се използва само в Болница Acıbadem Kozyatağı, в Турция, способства за цялостното отстраняване на тумора, като осигурява визуализация по време на мозъчни операции. По този начин се елиминира риска от втора операция, налагаща се поради остатъци от тумора

Предимства на ЯМР „3 Тесла”

ЯМР „3 Тесла” генерира по-бързо данни с висока резолюция по време и след операцията и дава на лекарите по-надеждна информация, от тази, която се получава със системите “low-Tesla”. Устройството постига това благодарение на силното си магнитно поле. Генерирайки магнитно поле два пъти по-силно от това на ЯМР устройството „1,5 Тесла”, което се използваше преди, „3 Тесла” получава повече сигнали от тъканите.

Работи по-бързо

ЯМР „3 Тесла” работи много по-бързо от другите устройства. Това е особено важно при мозъчните операции. Системата позволява на хирурга да получава образи по време на операцията в нужния момент, без да събужда пациента и без да затваря оперативното поле. Апаратът предлага решение на трудностите на хирурзите свързани с получаването на точна информация относно посоката и размера на тумора, когато се намира на труднодостъпно място. Образите получени по време на операцията повишават шансовете нейния успех

Елиминира риска от втора операция
При операции, при които не се използва интраоперативен /по време на операцията/ ЯМР могат да възникнат множество рискове. При тези операции не могат да се открият остатъци, понеже те са толкова малки, че не могат да бъдат видени с микроскоп или имат същия цвят като тъканта на мозъка. По тази причина, при операции на мозъка има 30-40 % вероятност да останат туморни остатъци. След операцията пациентът се извежда в интензивното отделение. Дали са останали остатъци се определя по ЯМР образи, получени 24 ч след престоя в интензивното отделени. При наличие на остатъци се извършва втора операция. Тук, благодарение на интраоперативната функция, втора операция не се налага, тъй като остатъците могат да бъдат идентифицирани и отстранени по време на операцията.

Нулева вероятност за остатъци

Благодарение на ЯМР „3 Тесла” след операцията не остават остатъци. Всички остатъци, които може да са били отделени се откриват чрез образите, които осигурява устройството. Това дава надеждна информация на хирурга, за да ги отстрани. Едно от най-лошите последствия, до които може да доведат остатъците е повторното нарастване на тумора. Растежът на тумора може да влоши качеството на живот на пациента или дори да го застраши. Друго предимство от пълното премахване на тумора е, че се забавя рецидивирането на злокачествени тумори.

Точно определяне на оперативното поле

Елиминира риска от странични ефекти свързани с операцията.

Мамограф, който осигурява отлични двуизмерни и триизмерни образи при най-ниската необходима доза. Със своя двуизмерен и многосрезов триизмерен капацитет за томографска реконструкция, той предлага новаторски възможности за ранна диагностика на рака.