Медицинската онкология

Медицинската онкология 2017-09-26T16:35:11+00:00

KEMOTERAPI

Медицинската онкология покрива не само лечението на пациенти с рак, но и превенцията на рак, изследване за рак и ранна диагностика.

chemotherapy2Медицинската онкология е клон на медицината, която покрива не само лечението на пациенти с рак, но и предпазването от рак, изследване за рак и ранна диагностика. С други думи, всеки стадии на рака е предмет на медицинската онкология. Освен това, за диагностицирането и лечението на рака работят съвместно различни дисциплини като хирургия и радиология. Подходът към пациентите е мултидисциплинарен съгласно научните данни. Лечението се осъществява чрез медикаменти, които се прилагат венозно или орално, в зависимост от вида рак. Лечението се променя според вида на раковите клетки, органите, в които той се появява за първи път и зоните, в които се разпространява. Лечението бива адювантно, което намалява риска от рецидив, неоадювантно което прави остатъчния тумор подлежим на операция или предпазва органите, или палиативно лечение, което удължава продължителността и качеството на живот в последните стадии. Лечението може да бъде самостоятелно или в комбинация с друга терапия.

Методи използвани в медицинската онкология

Химиотерапия (медикаментозна терапия): Химиотерапията има за цел да унищожи раковите клетки, които растат неконтролируемо поради промени в структурата им. В повечето случаи убиването на туморните клетки се извършва чрез прилагане на няколко медикамента с помощта на различни механизми. Най-новите разработки в тази сфера се прилагат за ефективно лечение в Онкологичните центрове на Acıbadem в съответствие със световните стандарти.

Хормонална терапия: Хормоналните лекарства се използват за лечението на тумори, които са чувствителни към хормони, като рака на простатата и гърдата. Като цяло, лекарствата се приемат орално. Друг начин на приложение е инжекцията.lab

Имунотерапия (лечение на имунната система): Вещества, които се произвеждат от имунната система по естествен начин се използват за откриването и унищожаването на раковите клетки, като се алармира имунната система на тялото.

Целева биотерапия: През последното десетилетие едно от най-важните открития в лечението на рака е разработването на много ефективни биологични терапии, със сравнително малко странични ефекти, като се идентифицират цели, които са налични при раковите клети, но не и при нормалните. Подобна целева терапия за лечение на рака е ефективна при много видове рак и се прилага успешно особено при рак на гърдата и бъбреците