Онкологична хирургия

Онкологична хирургия 2017-09-26T16:35:11+00:00

Surgical-Oncology

Полета на приложение на оперативното лечение

В рамките на онкологията се прилага и лечебна хирургия, условието за това, обаче, е заболяването да бъде ограничено до органът или лимфните възли, в които се е появило за първи път. При тези пациенти не трябва да има отдалечени метастази и при напречното сечение получено чрез хирургична резекция не трябва да има тумори.

Туморите могат да бъдат отстранени напълно, при условие, че границите им са добре определени, но има случаи, при които тумори не могат да бъдат напълно отстранени. В тези случаи се извършва оперативна циторедукция за намаляване на обема. Отстраняването на метастази, които са малко на брой, подобрява шансовете на пациента за възстановяване.

Оперативно лечение с робота „да Винчи”da-vinci-robotic

Лапароскопските операции, които се извършват с хирургичния робот „Да Винчи” се определят като роботизирана хирургия. Тези операции предлагат множество предимства за пациента. Освен обичайните предимства на лапароскопските операции, като по-малко болка, минимални белези по кожата, по-кратък престой в болницата; кървенето е по-малко и успеваемостта по-висока. Операции с робота „да Винчи” се особено популярни в следните области: гинекология, гинекологична онкология, урология, сърдечносъдова хирургия, обща хирургия и УНГ хирургия.