Радиационна онкология

Радиационна онкология 2017-09-26T16:35:11+00:00

cyberknife-radiation

Радиационната онкология е дисциплина, която изучава, чрез йонизираща радиация, ефектите на радиацията върху рака, поведението на туморите, а също така обхваща и изследвания в тази област. Радиационната онкология има две области на приложение: Радиотерапия и Радиохирургия.

Радиотерапията

Радиотерапията се определя като лечение на ракови тъкани или някои незлокачествени тумори с радиация. Тя, също така се нарича „радиационна терапия” или „рентгенова терапия”. Лъчите използвани при радиотерапията имат за цел да спрат растежа на раковите клетки или да ги унищожат. Радиотерапията се прилага често при лечението на тумори. След като им бъде поставена диагноза рак, 60 – 80 % от пациентите се нуждаят от поне една доза радиотерапия.

Апарати използвани в радиационната онкология

Rapidarc-techRapidarc

Rapidarc е високотехнологично устройство за радиотерапия, което съкращава времето, през което пациентите трябва да бъдат подложени на радиотерапия. То осигурява по-голям комфорт и лекота за пациента, като намалява продължителността на курсовете радиотерапия от 15-30 минути на едва 2 минути.

k-TrilogyTrilogy

„Трилогия” е вид линее ускорител, LINAC устройство, което се използва при радиотерапия. Устройството „Трилогия” обединява различните характеристики на други устройства, позволявайки точна намеса в най-кратък срок от време и в идеална пропорция. Това значи, че пациентът получава най-точното лечение в най-кратък срок.

Брахитерапията

Брахитерапията е метод, който се използва за повишаване на локалния контрол на заболяването, като се увеличава дозата радиация, която се прилага на тумора преди и след външната радиотерапия. Тя, обаче, може да се прилага самостоятелно с лечебни цели при пациенти, чието състояние позволява подобно лечение. При брахитерапията, радиоактивни източници се поставят в тумора и целевите тъкани чрез уникални методи, по този начин се постига ограничаване на дозата около източниците.

Техники за прилагане на радиационна онкология

IGRT – Образно насочвана радиотерапия;

IMRT – Радиотерапия с модулиран интензитет;

Конформална лъчетерапия – триизмерна лъчетерапия

SRT / SRS– Стереотактична радиотерапия/ Стереотактична радиохирургия

Области на приложение на радиотерапия

Радиотерапията може да се раздели на две основни групи според състоянието на заболяването:

Лечебна радиотерапия:

Съгласно наличната информация за заболяването, тя се прилага при случаи, които могат да бъдат напълно излекувани. Тя може да се прилага самостоятелно или в комбинация с оперативно лечение и/ или химиотерапия.

Палиативна радиотерапия:

Прилага се при случаи, където заболяването е невъзможно да бъде унищожено напълно. Целта е да се предотврати или облекчи страданието и да се подобри качеството на живот на хората изправени пред сложно и сериозно заболяване. Например, чрез радиотерапия може да се намали болката в костите. Загубата на кръв при пациенти с кървящи тумори може да се контролира с радиотерапия. Дозата на облъчване прилагана при този вид радиотерапия е по-малка от дозата прилагана при лечебната радиотерапия. Продължителността на лечението също е по-кратка

РАДИОХИРУРГИЯ (безкръвно лечение без скалпел с помощта на лъчи)cell-radiation

Основната цел на радиохирургията, едно от полетата на приложение на радиационната онкология, е насочването на нискоенергийни лъчи към заразената област и, чрез фокусиране върху точката на заразяване, насочване само към нея на високоенергийни лъчи.

Целта е да се свият или унищожат раковите клетки с интензивно облъчване, като същевременно околните здрави тъкани са защитени от вредния ефект на радиацията.

Техники използвани за прилагане на радиационна онкология

SRS / SRT

Стереотактична радиохирургия (SRS): SRS, която включва лечението на дадена цел по координати, лекува мозъчни тумори с точно прилагане на единична доза радиация с еднодневен курс, след определяне на триизмерна координатна система на тумора. Когато SRS се прилага повече от 1 курс, (обикновено 3-5 курса), лечението се нарича Стереотактична радиотерапия (SRT).