Кибер Нож 2017-09-26T16:35:11+00:00

cyberknife-radiation

„Кибер Ножът” е първата и единствена радиохирургична система в света, създадена да лекува тумори навсякъде по тялото с точност под милиметър. Благодарение на тази система, области в мозъка и тялото засегнати от тумор се лекуват с високи дози, като радиационните лъчи се фокусират прецизно върху тумора. По време на лечението увреждането на околната здрава тъка се свежда до минимум.

Кибер Ножът е модерен линеен ускорител, поставен върху роботи, които се използват в медицината. Той може да лекува ракови области в мозъка и тялото, особено такива, които се труднодостижими с високи дози, като използва радиационни лъчи фокално, като в същото време предпазва максимално нормалната и здрава тъкан. Устройството използва автоматизирана технология контролирана от компютър и се завърта около пациента сякаш танцува и извършва лечението като прилага радиация от стотици ъгли. Точността му на облъчване на целевата зона е около 0.95 мм.

Когато лечението се прилага повече от един курс, то се нарича „Стереотактична радиотерапия”, а при еднократни курсов „Стереотактичка радиохирургия”. При използването на Кибер Нож, целта първо се определя с помощта на съвременни методи за диагностика. Най-голямото предимство на този метод е способността да се забелязват движенията на пациента и органите по време на терапия и облъчването да съобразява с това.

Кибер Ножът е стандартно оборудван с опция за „радиотерапия с образно насочване”, метод разработен през последните години, които осигурява образи по време на терапията. При тумори на органи, които при дишане се движат (тумори бял и черен дроб), той е единственият апарат, който следи активно дихателните движения и осигурява едновременно лечение.

При избрани пациенти, Кибер Ножът се използва за лечение на тумори на белите дробове, простата, главата и шията, гръбначния стълб, панкреаса и по-малък брой метастази.

Кибер Ножът инсталиран в болница „Acibadem Maslak” е по-модерен от останалите апарати в страната, защото е оборудван с ирисов колиматор и специално луксозно легло. Тези нови методи подобряват комфорта, но също и времето на лечението.