Терапия с еднократна доза

Терапия с еднократна доза 2017-09-26T16:35:11+00:00

Cyberknife-technology

Започва ерата на радиотерапията с еднократна доза по време на операция…

Какво е терапията с еднократна доза?

При пациенти с рак на гърдата, лъчетерапията може да бъда извършена с еднократна доза по метода за Интраоперативна радиотерапия (IORT), която се прилага по време на операция. След като туморът на гърдата бъде отстранен оперативно, в зоната на тумора се поставя специален уред. След необходимите изчисления се прилага висока доза радиация само на тази зона, като с това се завършва локалното лечение и здравите тъкани се запазват.

Как се прилага традиционната лъчетерапия?

Радиационната терапия се извършва с линейни ускорители, които произвеждат фотони и електрони в специални защитени помещения в отделенията по Радиационна онкология. При почти всички случаи на рак на гърдата, които са били лекувани с „предпазна операция” (при която се отстранява само тази част от гърдата, която е с тумор, а останалата част на гърда се оставя непокътната), след операцията се налага радиотерапия.single-dose-app1

Лъчетерапията се прилага след химиотерапията, при пациенти който се нуждаят от такава, или поне 3 седмици след операция при пациенти, които са лекувани само с хормонотерапия. При пациенти, които ще бъдат подложени на радиотерапия за рак на гърдата, първо се извършва напречна томография с нарастване от 2 мм. След това необходимата доза радиотерапия се прилага към тази зона на гърдата, която е в риск, като същевременно се предпазват здравите органи (сърцето, главните сърдечни артерии, белите дробове, или гърдите, докъдето туморът не е достигнал). След одобрение на плана, пациентът получава лечение за период от 5 до 7 седмици, в зависимост от състоянието на заболяването и съгласно указанията на радиационен онколог. Други пациенти получават краткосрочно лечение наречено хипофракциониране, което продължава 3 седмици.

Предимства на еднократната доза

single-dose-app2Прилагането на еднократна доза с уред за Интраоперативна радиотерапия (IORT) се извършва с линеен ускорител, по почти същия начин, по който се прилага традиционна радиотерапия. Този метод се извършва в операционна зала с помощта на безопасен и портативен уред, който работи като линеен ускорител, произвеждайки енергия от електрони, но без да изисква прекомерна защита, каквато е необходима при традиционните линейни ускорители. В операционната зала освен хирургичния екип присъстват специалист по радиационна онкология и медицински физик. По този начин лъчетерапията се извършва едновременно с операцията. Значително предимство за пациента е, че не е необходимо да се изчаква оперативната рана да заздравее, или да се планира радиотерапия и да се посещава болницата за лечение ежедневно. Така цялостната продължителност на лечението също се намалява.

По време на операцията, след като туморът на гърдата бъде отстранен, в зоната на тумора се поставя специален уред. След необходимите изчисления се прилага висока доза радиация само на тази зона, като с това се завършва локалното лечение, а здравите тъкани се запазват. Въпреки, че прилагането на еднократна доза или използването на други методи за облъчване само на засегнатата от тумора зона,става все по-популярно, лечението с еднократната доза не е за всеки пациент. Решението дали да се приложи такъв вид лечение трябва да бъде взето съвместно от радиоонколога, хирурга и патолога, които лекуват пациента. За това решение съществена роля имат възрастта на пациента, размерът на тумора и други патологични характеристики.

Кой получава повишена доза радиация?

single-dose-app3Пациенти на възраст под 50 – 60 години не се считат за идеални за терапия с еднократна доза. При тези пациенти се налага прилагането на радиация в зоната на тумора след като вече цялата гърда е била подложена на радиотерапия по традиционния метод. След като лечението на цялата гърда е било завършено, до 25 – 28 работни дни, се третира само зоната, от която е отстранен тумора, което отнема 5 до 8 работни дни, в зависимост от пациента и неговото състояние. Облъчването на зоната с тумора се нарича прилагане на повишена доза радиация. Благодарение на метода за оперативна радиотерапия това прилагане на повишена доза се извършва с еднократна доза по време на операцията, след което цялата гърда се подлага на лъчетерапия, а общата продължителност на лечението се намалява.

Прилагане на радиотерапия към зоната на зърното

Не всички пациенти могат да бъдат подложени на предпазна операция. При пациенти, при които трябва да се отстрани цялата гърда, зърното и зоната около него се оставя непокътната за козметични цели. Това се нарича мастектомия щадяща зърното. С помощта на метода за оперативна лъчетерапия към зърното и прилежащата тъкан се прилага еднократна доза радиация, за да се намали риска от рецидив. Лечението с повишена доза радиация се предлага за първи път в Турция в центъра за лечение на гърдата в болница Acıbadem Maslak.