Truebeam STx 2017-09-26T16:35:11+00:00

true-beam-radiation

Апаратът Truebeam STx е оборудван с допълнителна по-чувствителна система, която позиционира пациента в нужното положение за лечение, контролира дишането, контролира и коригира положението. Допълнителната система Novalis-ExacTrac осигурява 6-измерна корекция на позиционирането. С TrueBeam радиотерапията се прилага с по-точно насочване на лъчите в целта под по-добър образен контрол. По този начин се предотвратява излагането на здравите тъкани на радиация. Новите опции за акумулиране и прилагане на радиация, проектирани по различен начин от останалите апарати за радиотерапия, отварят врати към една изцяло нова ера в лечението на тумори.

Всички нови техники за радиотерапия в един апарат

truebeam-2Апаратът може да извършва всички видове обикновено облъчване, като същевременно разполага с техника за оформяне на радиацията съгласно структурата на тумора, с него може да се извършва IMRT (радиотерапия с модулиран интензитет) и IGRT (радиотерапия с образно насочване), а също и RapidArc (лечение с коригиран интензитет на базата на обема, с което се съкращава времето за терапия), освен това се прилагат радио-хирургични методи с висока чувствителност.

С TrueBeam STx може да се прилага техника за радиохирургия (SRS), която триизмерно фокусира върху целта висока доза радиация, като по този начин се постигат същите резултати, както при операция.

С апаратът е възможна SBRT техниката /стереотактична радиотерапия/, при която малки тумори разположени във всяка част на тялото могат да се лекуват на по-малко курсове (3-5 курса).

Здравите тъкани се предпазват и времето за лечение се съкращава с 4 до 8 пъти

Най-важната характеристика на апарата е, че може да осигури по-бързо, по-безопасно и по-ефикасно лечение. С апаратът е възможно да се определи целта с точност до 0,5 мм и да се приложи радиация в много кратък срок. Благодарение на опцията, която позволява прилагането на висока доза радиация на един курс, успешното лечение се постига за по-кратък период от време, общо 3-5 курса, вместо 25-35 курса. Тъй като продължителността на лечението се намалява с 4 до 8 пъти, това също така, намалява и времето, през което пациентът трябва да стои неподвижно в определено положение. По този начин, последствията причинени от изместването на тумора по време на облъчването се намаляват до минимум. Фокусирането на радиотерапията в центъра на целта означава, че здравите тъкани получават по-малко радиация. Поради способността на апаратът да контролира дишането по време на облъчването на органи, които при дишане се движат, като белите дробове, черния дроб и гърдите, по-малко здрави тъкани биват засегнати и могат да се прилагат по-високи дози радиация.

TrueBeam STx проверява точността на приложение на интервали от милисекунда

truebeamАпаратът, който е най-високотехнологичният линеен ускорител използван за радиотерапия, извършва цялото лечение под контрола на компютър. Системата намалява човешката грешка до минимум и с помощта на колиматор проверява точността на прилагане на интервали от милисекунда, което гарантира, че пациентът се лекува точно по план. Колиматорната система на устройството проверява радиацията непрекъснато, което осигурява прецизно лечение. По време на лечението системата изобразява таблица с параметрите на облъчване, които се синхронизират с позицията на пациента, което осигурява по-добра скорост и точност на позициониране

Предлага лечение за всички тумори, които налагат радиотерапия

С този апарат могат да се лекуват по безопасен начин всички тумори, които налагат лъчетерапия. Той е особено полезен при тумори разположени в главата и при малки тумори, които са в близост до рискови органи. Апаратът предлага подходящ метод за лечение на белодробни и гръбначни тумори, а също и за курсове на лъчетерапия. С TrueBeam STx може да се прилага радиотерапия с точността на Гама Нож за тумори, които се намират в мозъка и, които поради размера и положението си не са подходящи за лечение с Кибер Нож.

Какви са предимствата?

truebeam-1Като апарат за лечение на тумори от най-високо технологично ниво, TrueBeam STx предлага на пациентите много важни предимства.

Позволява лечението на тумори с висока доза радиация за много кратък период от време. Намалената продължителност на радиотерапията повишава точността на лечението и комфорта н пациента.

Качеството на образа е много високо. Това позволява на радиолозите да виждат по-добре дребните детайли.

Със системата IGRT (радиотерапия с образно насочване) може да се прави точно позициониране не целта по по-прецизен и бърз начин. С тази система допълнителното облъчване, което получава пациентът от системата за визуализация е с 25% по-малко.

Механичната точност под милиметър е особено важна що се отнася до точното фокусирането на лъчите върху целта. Това позволява лечението на пациента да се извършва по план.

Способността на механичната система да се движи по-бързо от останалите апарати намалява продължителността на лечението с 4 до 8 пъти.