Заболявания

Заболявания 2017-09-26T16:35:10+00:00

В болниците Acibadem се извършват всички видове неврохирургични операции.

Възрастни

 • Мозък
  • Мозъчни тумори (доброкачествени и злокачествени)
  • Тумори в основата на черепаbrain-mr
  • Съдови заболявания (мозъчен кръвоизлив, мозъчен аневризъм, АВМ, кавернозни малформации, инсулт);
  • Хидроцефалия (събиране на течност в мозъка)
  • Травми
  • Вродени малформации
  • Инфекции
  • Функционална неврохирургия (оперативно лечение на двигателни нарушения и болка)
  • Радиохирургия с Гама Нож
 • Гръбначен стълб
  • Операция на дискова херния
   • Цервикална
   • Торакална
   • Лумбалнаspine
  • Дегенеративни нарушения и такива свързани с възрастта
  • Комплексни операции на гръбначен стълб
  • Тумори на гръбначния стълб и гръбначния мозък
  • Съдови малформации (гръбначни артериовенозни малформации)
  • Травми
  • Инфекции
 • Периферна нервна система
  • Прещипани нерви
  • Нервни травми

Деца

 • Вродени церебрални аномалииpediatric
 • Хидроцефалия (събиране на течност в мозъка)
 • Краниостеноза (преждевременно затваряне на черепните кости)
 • Арахноидни кисти (мозъчни кисти)
 • Аномалии на черепно- прешленния преход
 • Спинален дисрафизъм (синдром на фиксирания гръбначен мозък, раздвоен гръбначен стълб).

Операция в основата на черепа

skull-baseЛезиите в основата на черепа са група от туморни и васкуларни лезии, които са разположени в основата на мозъка, която е деликатна и сложна анатомична област. Лечението на тези лезии представлява голяма трудност за лекарите, тъй като те трябва да отстранят проблемите свързани с тумора, като същевременно запазят и защитят нормалната анатомия и функция. Това изисква сериозни хирургични умения, вещина и модерна технология. В болниците на Здравна организация Acibadem всички патологични образувания в основата на черепа, включително тумори като менингиоми, хордоми, шваноми и съдови малформации, като аневризми, артериовенозни малформации и кавернозни малформации, се лекуват рутинно. Иновативните технологии, като интраоперативен ЯМР „3 Тесла” и Гама Нож, с които разполагат нашите заведения, правят това лечение по-безопасно от всякога. Нашето отделение по неврохирургия е един от водещите центрове в света, като то членува и оглавява международни организации и участва и организира международни срещи.

Отделението по Неврохирургия на Здравна организация Acibadem извършва всякакви хирургични процедури по повод епилепсия при деца и възрастни. Основното лечение на епилепсия е медикаментозно, но при 20-30% от случаите, пациентите не се влияят от лекарства. За тези пациенти вариант е операцията. Ние извършваме успешно и трите вида операции за епилепсия (резективна, разединителна и стимулация на вагусния нерв).

Как се диагностицира епилепсия?

 1. Диагнозата на епилепсията е изцяло клинична. Точна диагноза може да се направи след обстойно запознаване с историята на пациента или след наблюдение на припадък.
 1. ЕЕГ (електроенцефалография), ЯМР (ядрено магнитен резонанс), ПЕТ (позитронно емисионна томография), SPECT (единична фотон-емисионна компютърна томография) и невро-психиатричната оценка са помощни методи за диагностициране на епилепсията.

Как се лекува епилепсия ?

1) Медикаментозно лечение:

След като епилепсията бъде диагностициарана, започва медикаментозно лечение. Лечението се определя според вида на припадъците, класификацията на епилепсията и находките от ЕЕГ и ЯМР. Има различни видове медикаменти (анти-епилептици), като всеки от тях може да има известни странични ефекти. Най-често наблюдаваните странични ефекти са кожни обриви, повишаване на чернодробната функция и потискане на костния мозък. Родителите на пациента биват информирани за страничните ефекти на лекарството. При лечение с някои медикаменти трябва да се проследява периодично чернодробната функция и кръвната картина. В зависимост от състоянието на пациента, лечението с медикаменти може да продължи поне 2 години. След този период лечението може да бъде преустановено под лекарско наблюдение.

Хирургично лечение:

Когато епилепсията не реагира на лечение с медикаменти (резистентна епилепсия), може да се извърши оперативно лечение. При по-голямата част от този вид пациенти се наблюдава аномалия при ЯМР изследване. Методите за оперативно лечение включват фокална резекция (отстраняване на тъканта, причиняваща проблема), калозотомия (разединяване на връзката между двете мозъчни полукълба), хемисферотомия(прекъсване връзката на едната страна на мозъка от другата в случай, че само едната страна е увредена), и прилагане на батерия (електрическа стимулация на вагус нерва).

Педиатричен център за епилепсия в болница Acıbadem

В този център пациентите с епилепсия получават медикаментозно и хирургично лечение. Центърът има различни отделения като детска епилептология, детска неврология, детска неврохирургия, психология, неврорадиология, говорна терапия, физиотерапия и рехабилитация.

Лечение на спастичност

Всеки месец се провеждат Комисии за лечение на спастичност, на които мултидисциплинарен екип съставен от педиатрични неврохирурзи, невролози, ортопеди, логопеди и рехабилитатори правят оценка и планират лечението на деца от цялата страна страдащи от спастичност. Пациентите се подлагат на следните интервенции с обещаващи резултати: имплантиране на помпи с Баклофен, палидотомия, таламотомия, дълбока мозъчна стимулация и селективна дорзална ризотомия.

Комисиите, висококвалифицираните лекари и медицинската инфраструктура водят до отлични резултати и висока успеваемост, в сравнение с международните резултати в тази област, което дава по-добра гаранция за лечението на пациента.

Церебралната парализа включва нарушения на двигателната функция и изкривявания свързани с мозъчно увреждане, което се развива преди, след или по време на раждането.

Видове церебрална парализа

Церебралната парализа има различни характеристики и се класифицира по различни видове според разположението на мозъчното увреждане.

 1. Спастичен тип:

Спастичност означава повишен тонус (мускулна ригидност) в мускулите на краката и ръцете, като това състояние води до ограничение на движенията. Има няколко типа според участието на частите на тялото.

 • Дипареза: Спастичност се наблюдава само в краката
 • Хемипареза: Спастичност се наблюдава в едната половина на тялото
 • Тетрапареза: Спастичност се наблюдава в ръцете и краката
 1. Дискинетичен тип:
 • Атетоидна: Деца с това заболяване имат неволни гърчещи движения на ръцете и краката.
 • Дистонична: Деца с това заболяване имат усукващи и завъртащи контракции. Тези контракции се увеличават при съзнателни движения и се наблюдават по-често в горната част на ръцете и краката.
 • Атаксия:Нарушение на координацията, при което на детето му е трудно на пази равновесие, докато ходи.
 • Хипотония: Липса на контракции в тялото. Детето е напълно отпуснато

Алтернативи на лечение при церебрална парализа

Физиотерапия се прилага:

 • За предотвратяване на структурни увреждания, които могат да се получат от контракциите.
 • За намаляване на контракциите с определени техники.
 • За увеличаване на функционалния капацитет на детето, с което то да стане по-самостоятелно в ежедневието си.
 • За избор на протезно устройство, от което се нуждае детето, и да се научи как да го ползва.

Медикаментозно лечение:

 • За организиране на храненето
 • За спиране на припадъците
 • За вземане на мерки за общото здраве
 • За намаляване на спастичността
 • Неврохирургични интервенции

В случай, че рехабилитацията не даде положителни резултати и контракциите пречат на ежедневната грижа за детето и/или детето страда от контракциите, оперативното лечение на спастичността трябва да бъде следващата стъпка.

Видовете хирургични операции за тази цел са:

 • Селективна дорзална ризотомия
 • Невротомия
 • Дълбока мозъчна стимулация
 • Имплантация на баклофенова помпа
 • Палидотомия

Ортопедични интервенции:

Скъсяването на мускулите, които пречат на развитието на детето или структурните разстройства в ставите, изискват ортопедични интервенции.

Специално обучение:

Специалното обучение при церебрална парализа започва с обучаване на пациента да борави с инструментите и оборудването, които са приспособени според физическото му състояние. След като се постигне самостоятелно ползване на тези приспособления, обучението продължава с акцент върху психическата дейност на пациента

Говорна терапия:

Прави се оценка на езиковото и говорното развитие на пациента и се уточнява как и до каква степен той може да общува. Определят се комуникационните цели, с които пациентът ще бъде по-самостоятелен в ежедневието си, и се планира терапията. Прави се, също така, оценка на способността на пациента да дъвчи и поглъща и се осигурява нужната хранителна терапия, семейна подкрепа и обучение.

Изборът и адаптацията на алтернативни терапевтични помощни средства, насочени към осигуряването и поддържането на комуникация и други терапевтични инструменти, осигуряват ориентация на семействата.

Други проблеми, наблюдавани при деца с церебрална парализа

 • Проблеми с интелигентността
 • Припадъци
 • Проблеми с храненето (липса на умения за дъвчене и поглъщане)
 • Говорни проблеми
 • Стоматологични проблеми
 • Проблеми със зрението
 • Проблеми със слуха
 • Дихателни проблеми
 • Проблеми с уринирането (контролиране)

Лечението на церебралната парализа се извършва от мултидисциплинарен екип. Всички членове на екипа от различни области на медицината трябва да бъдат в готовност в центъра, в който се лекуват деца с церебрална парализа. Периодично трябва да се провеждат консултации с членовете на екипа, когато те се събират, за да обсъдят състоянието на пациента. Целта на тези консултации е да се извърши оценка на пациента едновременно от целия екип, за да се състави схема за лечение

Лекарски съвети

Лечението на церебрална парализа в Acıbadem се извършва от мултидисциплинарен екип. Екипът включва следните членове: детски неврохирург, ортопед, детски невролог, физиотерапевт, радиолог, говорен терапевт и специалист по анализ на движението и походката. Тези консултации са безплатни и пациентите се насочват за тях след първоначална оценка

Анализ на походката

Какво е анализ на походката? Анализът на походката е цифрова оценка, определяне и тълкуване на движенията. Физическият преглед не винаги е достатъчен, за да се определи кой мускул или коя става са причина за нарушението на походката. За да минимизира нарушението в походката, мозъкът използва компенсаторни механизми, което ни затруднява при намирането на фокуса на разстройството. По тази причина е необходима технология, която да оценява проблема дигитално, да записва движенията и след това да ги оценява повторно. Анализът на походката описва нарушенията на движенията ясно и надеждно. Тъй като процедурата не е болезнена или изморяваща по никакъв начин, пациентите обикновено лесно се адаптират към нея.

Анализът на походката включва три различни видове анализ:

 • Анализ на долната част на тялото (само върху таз и крака)
 • Анализ на горната част на тялото (само рамене и ръце)
 • Анализ на цялото тяло (глава, торс и крайници).

Какви са предимствата на анализа на походката?

 • Ясно описва заболяването
 • Идентифицира компенсаторните механизми
 • Спомага за рехабилитацията
 • Определя хирургичните процедури, които трябва да се извършат
 • Контролира ефективността на лечението.

В какви областите се прилага анализа?

 • Церебрална парализа (вродени мускулни спазми)
 • Спина бифида (вродено нарушение на прешлените и гръбначния стълб)
 • Травми на гръбначния стълб
 • Хемиплегия (частична парализа)
 • Ампутация на крака (отстраняване или липса на крака)
 • Мускулна дистрофия (заболяване на мускулите)
 • Паркинсонизъм
 • Възпалителни и дегенеративни заболявания на ставите
 • Последсвтвия от травма на главата
 • Множествена склероза
 • Артропластика (изкуствени стави)
 • Спортни травми

Какво трябва да направите за анализ на походката?                                                                                                                     

 • Пациентите трябва първо да си запазят час за преглед.
 • За подробна информация можете да се обърнете към съответните здравни заведения и центровете за информация.
 • Когато дойдете в деня на анализа, носете шорти или клин за ваше удобство
 • Анализът на походката трае около час, а резултатът от оценката ви се дава на CD.