3 TESLA MR 2017-09-26T16:35:10+00:00

3-tesla

Интраоперативния ЯМР, образна технология, която се използва само в Болница Acıbadem Kozyatağı, в Турция, способства за цялостното отстраняване на тумора, като осигурява визуализация по време на мозъчни операции. По този начин се елиминира риска, които съществува при втора операция поради остатъци от тумора.

Предимства на ЯМР „3 Тесла”                                                                                                                                                                               

Генерира по-ясни образи                                                                                            

ЯМР „3 Тесла” генерира по-бързо данни с висока резолюция по време и след операцията и дава на лекарите по-надеждна информация, от тази, която се получава със системите “low-Tesla”. Устройството постига това благодарение на силното си магнитно поле. Генерирайки магнитно поле два пъти по-силно от това на ЯМР устройството „1,5 Тесла”, което се използваше преди, „3 Тесла” получава повече сигнали от тъканите.

Работи по-бързо

mr-doctorЯМР „3 Тесла” работи много по-бързо от другите устройства. Това е особено важно при мозъчните операции. Системата позволява на хирургът да получава образи по време на операцията в нужния момент, без да събужда пациента и без да затваря оперативното поле. Апаратът предлага решение на трудностите на хирурзите свързани с получаването на точна информация относно посоката и размера на тумора, когато се намира на труднодостъпно място. Изображенията получени по време на операцията повишават шансовете нейния успех.

Елиминира риска от втора операция

При операции, при които не се използва интраоперативен /по време на операцията/ ЯМР могат да възникнат множество рискове. При тези операции не могат да се открият остатъци, понеже те са толкова малки, че не могат да бъдат видени с микроскоп или имат същия цвят като тъканта на мозъка. По тази причина, при туморни операции на мозъка има 30-40 % вероятност от оставане на остатъци. След операцията пациентът се извежда в интензивното отделение. Дали са останали остатъци се определя на базата на ЯМР образи, получени 24 ч след престоя в интензивното отделени. При наличие на остатъци се извършва втора операция. Тук, благодарение на интраоперативната функция, втора операция не се налага, тъй като остатъците могат да бъдат идентифицирани и отстранени по време на операцията.

Нулева вероятност за остатъци

brain-mrБлагодарение на ЯМР „3 Тесла” след операцията не остават остатъци. Всички остатъци, които може да са били отделени се откриват чрез образите, които осигурява устройството. Това дава надеждна информация на хирурга, за да ги отстрани. Едно от най-лошите последствия, до които може да доведат остатъците е повторното нарастване на тумора. Растежът на тумора може да влоши качеството на живот на пациента или дори да го застраши. Друго предимство от пълното премахване на тумора е, че се забавя рецидивирането на злокачествени тумори.                                                                                                                      

Точно определяне на оперативното поле

Елиминира риска от странични ефекти свързани с операцията.