Център за кохлеарна имплантация

///Център за кохлеарна имплантация
Център за кохлеарна имплантация 2017-09-26T16:35:10+00:00

cochlear-implant-center

Какво предствалява кохлеарния имплант?

Кохлеареният имплант (бионично ухо) е компютаризирано устройство, което възстанови слуха на пациенти с тежка невросензорна глухота. Това е единствената технология, която може да възстанови едно от петте сетива в човешкото тяло – слуха. Пациенти, при които слуховите устройства не помагат се разглеждат за кохлеарна имплантация. В световен мащаб повече от 400 000 деца и възрастни се възползват от този вид импланти. За разлика от слуховите апарати, които усилват входящия звук, кохлеарният имплант превръща вълните на звука в електрически сигнали. При слуховите апарати трябва да има функциониращи влакнести клетки във вътрешното ухо, докато кохлеарният имплант заобикаля влакнестите клетки и превръща речта и околните звуци в електрически сигнал, които изпраща към слуховия нерв.

Кохлеарният имплант се състои от два основни компонента:

  1. Вътрешен компонент, който се състои от малко електронно устройство, което оперативно се имплантира под кожата зад ухото и е свързано с електроди поставени в кохлеата.ear_nose-treatment
  1. Външен компонент, който се носи зад ухото и се състои от говорен процесор, микрофон и гнездо за батерия.

Микрофонът улавя звука позволявайки на говорния процесор да го преведе в отчетливи електрически сигнали. Тези сигнали или „кодове” се изпращат по тънък кабел до слушалката и се предават по кожата чрез радио вълни до имплантираните електроди в кохлеата. Електродните сигнали стимулират влакната на слуховия нерв, които изпращат информация до мозъка, където тя се интерпретира като смислен звук.

Кохлеарна имплантация

ear_noseОперацията за поставяне на кохлеарен имплант обикновено се извършва като амбулаторна процедура под обща анестезия. Зад ухото се прави разрез, за да се отвори мастоидната кост водеща до кухината на средното ухо. След като се достигне кухината в кохлеата се прави отвор и се поставят електродите. Електродното устройство в основата на електродната матрица се поставя под кожата зад ухото.

Тази операция може да се прави на пациенти на 12-месечна възраст или по-възрастни, при които слуховите апарати не помагат.

Екипът за кохлеарна имплантация

Нашият екип за кохлеарна имплантация се състои от един неврохирург специалист по невроотология и двама специалисти по аудиология с голям опит в областта на слуховите патологии. Предоперативната оценка, интраоперативните измервания, операцията и следоперативната рехабилитация на пациентите се извършват с помощта на най-съвременните технологии.