ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ 2017-09-26T16:35:11+00:00
kidney-faq

Какво трябва да знаем за трансплантацията?

Медицински и социални изисквания за трансплантация на бъбреци– хоспитализация на пациенти

Пациентите, които кандидатстват в Центъра за трансплантации на Здравна организация Acıbadem за бъбречна трансплантация трябва да преминат нефрологичен преглед и посочените по-долу изследвания за диагноза на хронична бъбречна недостатъчност. Ако пациентът не е бил подложен на такава диагностика в родината си, и има съмнения, той може да се подложи на необходимите предварителни изследвания и нефрологичен преглед в нашия център за оценка на молбата му. Тези анализи не са включени в пакетната цена на трансплантацията.

Ако пациентът вече е получил диагноза в родината си, сигурен е в решението си и е кандидатствал за трансплантация, всички анализи и разходи се покриват от пакетната цена дадена за трансплантацията.

Предварителни изследвания нужни за диагноза

 • Анализ на урина, цялостен
 • Албумин
 • Калций
 • Креатинин
 • Креатининов клирънс
 • Фосфор, неорганичен
 • Калий
 • Протеин, урина (24 часа)
 • Натрий (Na)
 • Аспартат аминотрансфераза (АСАТ)
 • Аланин аминотрансфераза (АЛАТ)
 • Азот в кръвната урея (BUN)
 • Кръвна картина, Автоматична хемограма (Широк панел)
 • Паратхормон (PTH),
 • Пикочна система

Изисквания за жив донор

Изисквания за жив донор за пациенти, които искат да се възползват от Центъра за трансплантации Acıbadem, където се извършват трансплантации на бъбреци и панкреас, и които идват от чужбина:

 1. Кръвните групи на донора и реципиента трябва да са съвместими. Съвместимостта на кръвните групи е както следва:
Реципиент Донор
A A или 0
B B или 0
AB A, B, AB, 0 (всички групи могат да бъдат донор)
0 0 (само група „О” може да е донор)

Резус факторът не е от значение (-) и (+) могат да си даряват взаимно

Пациенти без съвместими кръвни групи могат да бъдат включени в списъка за взаимна трансплантация, тази услуга се предлага само на граждани на Република Турция

 1. Кандидатът за бъбречен донор трябва да бъде роднина на пациента до четвърта степен или съпруг/а;

Роднини от първа степен: майка – баща – дете

Роднини от втора степен:  брат/ сестра, баба, дядо, внуци

Роднини от трета степен: чичовци, лели, братовчеди

Роднини от четвърта степен: Деца на роднините от трета степен.

Роднините на съпруга/та се класират по същия начин.

 1. Кандидатът за бъбречен донор трябва да е навършил 18 години и да е психически стабилен.
 1. Ако кандидатът има известни здравословни проблеми или проблеми с теглото, преди да дойде до центъра с него трябва да се проведе разговор по телефона.

Кой неможе да бъда бъбречен донор?

check-up2
 • Деца под 18 години
 • Лица със захарен диабет, хипертония (медицински доказана);
 • Лица с хронични бъбречни камъни
 • Лица с бъбречни заболявания
 • Ракови пациенти (без на кожата и някои тумори на ЦНС)

За живи донори първият избор винаги са непосредствени членове на семейството, като братя, сестри, родители или деца, тъй като при тях има по-голяма вероятност от съвпадане на кръвта и тъканите. В Турция деца под 18 години немогат да даряват законно органи, дори на членове на семейството. Дарението на органи от жив човек е доброволно и не може да става по принуда или срещу заплащане.

Чуждестранните пациенти могат да получават органи от живи донори. За да бъдат разгледани за трансплантация от жив донор, пациентите трябва да кандидатстват пред законните власти в родината си и да представят официални документи, че потенциалният донор и пациент са роднини от поне четвърта степен. (напр. родители и деца са първа степен роднини, братя сестри, внуци и баби и дядовци са втора степен; лели, чичовци и братовчеди са трета степен; децата на роднини от трета степен са четвърта степен роднини. Роднинските връзки могат да бъдат кръвни или по брак). Горепосочените документи трябва да бъдат предадени на Координатора по трансплантация на органи за оценка и подаване в местната Етична комисия, ако е необходимо. Допълнителна информация може да се получи от нашите координатори по трансплантация на органи