Трансплантация на костен мозък

///Трансплантация на костен мозък
Трансплантация на костен мозък 2017-09-26T16:35:11+00:00

Pediatric-and-Adult-Bone-Marrow-Transplantation

МЕТОДИ ЗА ТРАНСФЕР НА СТВОЛОВИ КЛЕТКИ 

Здравна организация Acıbadem разполага с четири центъра предлагащи специализирани услуги на деца и възрастни, които се нуждаят от трансплантация на костен мозък, който се използва за лечение на заболявания на кръвта и тумори. Тези заболявания могат да бъдат забелязани във всеки етап от живота и съставляват една значителна група поради своите фатални последици.Pediatric-Bone-Marrow-Transplantation

Центровете за костен мозък поддържани от Здравна организация Acıbadem разполагат с цялата инфраструктура и оборудване необходими за трансплантация. Всички услуги в центровете се извършват по международни стандарти и стерилна среда. Отделението за болнични пациенти извършва трансплантацията, а амбулаторната клиника предлага услугите след операцията

АЛОГЕННА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ

При тази трансплантация стволовите клетките се събират от семейството и роднините на пациента или от други хора, които не са роднини.

АВТОЛОЖНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ

Това е трансплантация на стволови клетки взети от пациента за лечението на някои кръвни заболявания

СИНГЕНИЧНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ

Това е трансплантация на стволови клетки взети от един еднояйчен близнак на друг.

Методи за трансплантация на бъдещето
ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ИЗТОЩЕНИ α –β Т-КЛЕТКИ

Един много специален метод за трансплантация, който се прави само в няколко центъра по света, е трансплантация на стволови клетки от костен мозък, при които опасните клетки (α –β T клетки) са намалени. Този вид трансплантация може да реши изцяло проблема с намирането на донор и е метод за лечение на бъдещето.

При този метод опасните клетки и естествени клетки-убийци се изолират, докато кръвните стволови клетки се дават на пациента на мега (много високи) дози. Предимствата на този метод са:

  • По-малко смъртоносни реакции (GVHD)
  • Ефективна борба с рака
  • По-кратък престой в болница

При тази трансплантация не е необходимо да има съвпадение на тъканите 12/12, донор може да бъде майката, бащата, брат/ сестра или дете на пациента, дори да няма пълно съвпадение

Какво е стволова клетка?

Основните клетки, които образуват всички тъкани и органи в тялото са стволовите клетки. Тези клетки, които все още са недиференцирани, имат способността да се делят, обновяват и трансформират в органи и тъкани. Кръвта е течната тъкан на нашето тяло и тя се произвежда в костния мозък. В него има хемопоетични или „произвеждащи кръв” стволови клетки. Те се произвеждат в основните клетки на костния мозък и се освобождават в кръвта когато достигнат необходимата зрялост. Техният брой е постоянен, но когато е необходимо те могат да се възпроизвеждат самостоятелно или да произведат нови и зрели кръвни клетки.

Как се извършва трансфера на стволови клетки?

В тялото на пациента, който ще бъде подложен на трансплантация трябва да се направи място за новите идващи клетки. По тази причина, преди операцията костният мозък на пациента се унищожава чрез лекарства и радиация. В деня, в който тази подготвителна фаза, която отнема средно 7-8 дни завърши, се извършва трансплантацията на костен мозък посредством прехвърляне на нови стволови клетки в пациента.

Стволовите клетки, които са трансплантирани знаят къде да отидат защото са програмирани за тези места. Те заемат празните места в костния мозък, които са подходящи за възпроизвеждане, приютяват се там и се възпроизвеждат като семена

Защо Acıbadem за трансплантация на костен мозък?

  1. Единственият център за костен мозък с акредитация за Добри производствени практики (добри международни практики за обработване на клетки).
  2. Единственият център за костен мозък, който може да предложи лицензирано производство на мезенхимни стволови клетки защитени срещу GVHD реакция (присадката срещу приемателя), която може да бъде смъртоносна при трансфера на стволови клетки.
  3. Единственият център за костен мозък, който може да произведе целеви клетки с помощта на управление на усложненията (рецидив на заболяване, активиране на смъртоносен вирус), които могат да настъпят при трансфера на стволови клетки.
  4. Един от малкото центрове в света, който може да прави трансплантации на пациенти, които търсят костен мозък от световната банка поради липса на съответстващ донор. Техниката на изолиране при тези пациенти позволява трансплантация от ненапълно съответстващи донори (родители, деца, братя, сестри) със същия успех, както при наличието на пълно съответствие.