Брахитерапия

//Брахитерапия
Брахитерапия 2015-08-11T16:55:51+00:00

Брахитерапията е метод, който се използва за повишаване на локалния контрол на заболяването, като се увеличава дозата радиация, която се прилага на тумора преди и след външната радиотерапия. Тя, обаче, може да се прилага и самостоятелно с лечебни цели при пациенти, чието състояние позволява подобно лечение.

При брахитерапията, радиоактивни източници се поставят в тумора и целевите тъкани чрез уникални методи, като по този начин се постига ограничаване на дозата около източниците.

Техники използвани за прилагане на радиационна онкология

IGRT – Образно насочвана радиотерапия;

IMRT – радиотерапия с модулиран интензитет;

Конформална лъчетерапия – триизмерна лъчетерапия

SRT / SRS- Стереотактична радиохирургия

Области на приложение на радиотерапия

Радиотерапията може да се раздели на две основни групи според състоянието на заболяването:

Лечебна радиотерапия:

Съгласно наличната информация за заболяването, тя се прилага при случаи, които могат да бъдат напълно излекувани. Тя може да се прилага самостоятелно или в комбинация с оперативно лечение и/ или химиотерапия.

Палиативна радиотерапия:

Прилага се при случаи, където заболяването е невъзможно да бъде унищожено напълно. Целта е да се предотврати или облекчи страданието и да се подобри качеството на живот на хората изправени пред сложно и сериозно заболяване. Например, чрез радиотерапия може да се намали болката в костите. Загубата на кръв при пациенти с кървящи тумори може да се контролира с радиотерапия. Дозата на облъчване прилагана при този вид радиотерапия е по-малка от дозата прилагана при лечебната радиотерапия. Продължителността на лечението също е по-кратка.