Интраоперативен ЯМР 3 Тесла

//Интраоперативен ЯМР 3 Тесла
Интраоперативен ЯМР 3 Тесла 2017-09-26T16:35:09+00:00
Cyberknife-technology

 

Интраоперативният ЯМР „3 Тесла” е модерно образно устройство. То се използва за визуализация на цялото тяло, а също така спомага за отстраняването на тумора, като осигурява образи по време на мозъчни операции. Благодарение на образите, които генерира по време на операцията, операторът може да извършва стерилни медицински процедури във всяка част на тялото без да се събужда пациента и без да се затваря оперативното поле. Това помага на хирурга да добие представа за размера и местоположението на тумора, дори той да се намира на труднодостъпно място. Втора операция не се налага, тъй като той елиминира някои рискове, като непълно отстраняване на остатъци, увреждане на функциониращи зони или действие в погрешни зони.