Кибер Нож

//Кибер Нож
Кибер Нож 2017-09-26T16:35:08+00:00
Cyberknife-technology

 

Кибер Ножът е първата и единствена в света автоматизирана система за радиохирургия, която лекува всички видове тумори по цялото тяло с висока прецизност до милиметър. С тази система, канцерогенни области в мозъка или в тялото могат да бъдат третирани с високи дози радиация. Здравата тъкан се предпазва максимално от страничните ефекти на радиацията. Устройството използва автоматизирана технология контролирана от компютър и се завърта около пациента сякаш танцува и извършва лечението като прилага радиация от стотици ъгли. Кибер Ножът се състои от високотехнологични подсистеми и може да определи мястото на тумора като се насочва от образна система. Той е много прецизна компютъризирана система и модерна автоматизирана система за позициониране на пациенти. Всички тези системи улесняват лечението на тумора с голяма прецизност.

Какви заболявания могат да бъдат лекувани?

Кибер Ножът е одобрен от Агенцията за контрол на храните и лекарствата за лечение на тумори и лезии навсякъде по тялото, където се налага лъчетерапия. Пациентите обаче, трябва да се консултират със своя лекар дали този вид лечение е подходящ за тях. Заболяванията, които могат да бъдат лекувани с Кибер Ножа включват:

  • Първични и метастатични тумори на мозъка
  • Рак на гръбнака
  • Тумори на гръбначния мозък
  • Тумори на меките тъкани (бял дроб, бъбреци, черен дроб, панкреас)
  • Акустични невроми
  • Менингиоми и тумори в основата на черепа
  • Тумори на хипофизата
  • Рецидивни и остатъчни тумори
  • Артериовенозни малформации
  • Функционални нарушения, напр. Тригеминална невралгия

Какви са предимствата на Кибер Ножа?

Безболезнено лечение:

Лъчетерапията, извършена чрез системата за радиохирургия на Кибер Ножа не предизвиква болка.

Без рамка:

Способността на Кибер Ножа да коригира движението на пациента по време на лечение елиминира болката и неудобството, свързани с металната рамка за глава, която се използва при други стереотаксични техники

Обхващане на цялото тяло:

Уникалният дизайн на Кибер Ножа позволява лечението на тумори и лезии по цялото тяло, което е напълно нов метод на радиохирургията. Лъчетерапията може да бъде приложена на мозъка и гръбнака, както и на меките тъкани като бял дроб, черен дроб, бъбреци и други органи.

Амбулаторно лечение:

Лечението с Кибер Ножа значително намалява риска от усложнения и продължителността на възстановяване, свързани с традиционната хирургия. Кибер Ножът може също така да извършва „поетапна” радиохирургуя – при която общата доза на облъчване се разделя на две до пет по-малки дози в продължение на няколко дни. Това е особено полезно при лечение на по-големи тумори в близост до чувствителни зони, тъй по този начин околните тъкани се предпазват по-добре. След лечението повечето пациенти могат да се завърнат у дома и да се върнат към нормалните си дейности.

Техники използвани при Радиационната онкология:

SRT/ SRS:

Стереотактична радиохирургия SRS, която включва лечението на дадена цел по координати, лекува мозъчни тумори с точно прилагане на единична доза радиация с еднодневен курс, след определяне на триизмерна координатна система на тумора. Когато SRS се прилага повече от 1 курс, (обикновено 3-5 курса), лечението се нарича Стереотактична радиотерапия (SRT).