ПЕТ/КТ

ПЕТ/КТ 2017-09-26T16:35:09+00:00
Cyberknife-technology

 

ПЕТ/ КТ е сред най-ефективните томографични техники на нашето време. Тя се прилага особено в онкологията с цел откриване на тумори, определяне на стадия на туморните метастази, планиране на лъчетерапия, оценка на реакцията към лечението и в някои случаи за определяне дали находките са доброкачествени или злокачествени. ПЕТ/ КТ беше разработен в следствие на обединяване на силите между ПЕТ (позитронно – емисионен томограф), които изобразява функциите на органите и тъканите на човешкото тяло на метаболично ниво и КТ (компютъризирана томография), която може да предостави подробна анатомична информация. Тя има важна роля не само при онкологията, но и при неврологични явления, като определяне епилептичното огнище; болест на Алцхаймер и проверка за наличие на жива тъкан след инфаркт.