ЯМР на цялото тяло

//ЯМР на цялото тяло
ЯМР на цялото тяло 2017-09-26T16:35:09+00:00
Cyberknife-technology

Магнитно-резонансната томография, наричана още ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) е една от най-впечатляващите технологии за образно изследване. Чрез този метод туморните образования се откриват в ранен стадий, преди да се проявят симптоми на заболяването. ЯМР изследване се извършва в случай, в които класическите образни изследвания не могат да открият туморите. Изображенията на пациента, който лежи на подвижна маса, се получават за максимум 30 минути и са с оптимална резолюция и качество. Докато пациентът лежи в цилиндъра, който създава силно магнитно поле, апаратът изпраща към пациента радиовълни, които карат водородните атоми на тялото да излъчват енергия. Информацията за хилядите водородни атоми задвижвани от магнитното поле се записва от компютър. Благодарение на тази технология и информация лекарят получава много чувствителен и висококачествен филм.