Flash CT

Flash CT 2017-09-26T16:35:09+00:00
Cyberknife-technology

 

Flash CT е най-бързият томограф в света, който излъчва ниски дози радиация. Той може да предостави образи на почти всички зони на тялото и сканиране на сърце и бял дроб. Тъй като може да получи образи много бързо и с ниска доза на радиация, той е лесен за употреба особено при програми за кардиологични прегледи. Томография на цялото тяло се получава за 4 секунди, сърдечна ангиография за 0,25 секунди, а томография на белия дроб се извършва за 0,6 секунди без задържане на въздуха. Със своята свобода на движение и бързина на визуализация, той предлага значително предимство за педиатрични пациенти и пациенти с наднормено тегло и с травма.