Pyxis 2015-08-11T16:37:48+00:00

Pyxis е автоматизирана система за управление на медикаменти, предназначена за повишаване безопасността на пациента и ефикасността на лечение. Тя спомага за съвместната работа на медицинския и фармацевтичен  персонал. Системата съставя по електронен начин списъка с лекарства на пациента и показва състоянието на поръчките. Тя има функция за разпознаване по пръстови отпечатъци и електронно проследяване и документиране, които предпазват досието на пациента от неоторизиран достъп.

Традиционните системи за медикаменти, които са неефикасни и склонни към грешки, повишават както риска, така и стойността на лечение. Със системата за електронно управление на медикаментите могат да се предотвратят много грешки, като например непълна информация, алергии, дозировка, лекарства със сходни имена, др. Доказано е, че автоматизираното управление на лекарства не само решава традиционните проблеми свързани с медикацията, ни подобрява клиничните и оперативни резултати.

През 2006, г Acıbadem въведе система за електронно управление на медикаментите за първи път.