Rapidarc

Rapidarc 2017-09-26T16:35:09+00:00
Rapidarc-tech

 

„Rapidarc” е уред за лечение на рак, ползващ „Ротационна терапия с модулиран интензитет”. Той намалява продължителността на лъчетерапията от 15-30 минути до 2 минути, с което прави лечението по-комфортно и лесно. За разлика от други уреди, той отделя радиация в движение, завъртайки се около пациента. По този начин лечението приключва бързо, без да се дава възможност на пациента да мърда. Благодарение на „Rapidarc”, който е линеен ускорител (LINAC), продължителността на IGRT се намалява до 2 минути, като престоят на пациента върху масата също е 2 минути. Това позволява целият процес да бъде завършен за 4 минути, като по този начин курсът на лечение, които при конвенционалните методи продължава 30-45 минути, завършва за 4 минути.