Trilogy

Trilogy 2017-09-26T16:35:09+00:00
Cyberknife-technology

 

Линеен ускорител LINAC, който се състои от три отделни тактики на лъчетерапия: IGRT, IMRT и SRT/SRC. Той се използва за диагностика и лечение и предлага на пациентите значителни предимства. С IGRT се прилага образно направлявана лъчетерапия. С IMRT се прилага радиация с модулиран интензитет. По този начин, чрез регулиране на радиацията разпределението на желаните дози върху третираните зони е идеално. Докато върху тумора се прилагат високи дози, здравите тъкани са защитени в най-голяма степен. С технологията SRT/ SRC се прилага свръхпрецизна лъчетерапия.