Truebeam STx

Truebeam STx 2017-09-26T16:35:09+00:00
truebeam

 

TRUEBEAM STx за лечение на тумори
По-ефективни резултати за по-кратък период от време и висока доза радиация!

Truebeam STx съчетава в един апарат характеристиките на всички апарати използвани за лъчетерапия. С Truebeam STx здравите тъкани не само се облъчват по-малко, поради способността лъчите да се фокусират в центъра на целта, но благодарение на високите дози радиация времето, през което пациентът е подложен на облъчване се намалява с 4 – 8 пъти. Това повишава успеха на лечението и комфорта на пациента.