АМБУЛАТОРНИ КЛИНИКИ

//АМБУЛАТОРНИ КЛИНИКИ
АМБУЛАТОРНИ КЛИНИКИ 2017-09-26T16:35:12+00:00
quality Акредитация от Съвместната международна комисия (JCI

Съвместната международна комисия (JCI) е международна организация предлагаща оценка за получаване на най-високо ниво акредитация. Тя извършва независими оценки, за да определи дали здравните заведения отговарят на стандартни изисквания, имащи за цел да повишават качеството на здравеопазването.

JCI е филиал на Съвместната комисия, най-големия акредитатор в света, която е сертифицирала около 20 000 здравни институции и програми в САЩ. От 1999 г насам, JCI е акредитирала около 600 публични и частни организации в над 51 страни, следвайки международни стандарти. Програмата за акредитация на Здравна организация Acıbadem е съставена така, че да оцени всички функции на болниците. Стандартите на JCI се получават по 14 основни пункта, включително стандартите за управление на здравните заведения и ориентираност към пациентите.

Медицински лаборатории по стандарт TS EN ISO 15189

Всички подразделения на нашата централна лаборатория и сателитните лаборатории са сертифицирани по ISO 15189 от 2005 г от DACH (Deutsche Akkreditierungsstelle Chemie), а от 2010 г от TÜRKAK (Турския акредитационен институт). Тъй като TÜRKAK е страна по многостранното Споразумение за взаимно признаване на Международна организация за акредитация на лаборатории (ILAC), акредитацията на лабораториите е валидна във всички страни членки на ILAC.

Европейска акредитация за нуклеарна медицина

Европейския център за нуклеарна медицина е акредитиран от Европейския борд по нуклеарна медицина към Европейския съюз на медицинските специалисти. Освен тази акредитация, отделенията по Нуклеарна медицина на болници „Acibadem Kadıköy”, “Acibadem Bakırköy”, „Acibadem Kozyatağı”, “Acibadem Bursa” и Международна болница „Acibadem” има сертификат за Управление на качеството ISO 9001:2008.Acibadem-University