Политика на качество и Акредитация от JCI

//Политика на качество и Акредитация от JCI
Политика на качество и Акредитация от JCI 2017-09-26T16:35:12+00:00

Акредитация от Joint Commission International

Акредитацията на Joint Commission International (JCI) е международно признат модел за оценка с най-висока степен на признание. Включва независим одит за оценка доколко здравните организации отговарят на стандартни изисквания, въведени с цел повишаване качеството на медицинската грижа. Повече от 800 здравни институции в 68 държави са акредитирани по тази система. Стандартите на JCI обхващат цели като безопасност на пациентите, достъпност и обхват на медицинските грижи, права на пациентите и техните близки, грижи за пациентите, анестезия и хирургично лечение, употреба на медикаменти, обучение на пациентите и техните близки по стандарти, ориентирани към пациента. Процесът на оценка засяга и подобряването на качеството и базопасността на пациентите; превенция и контрол на инфекции; управление, ръководство и лидерство; управление и безопасност на съоръженията; квалификация и обучение на служителите, и управлението на информацията по съответните стандарти. ACIBADEM Adana, една от болниците на ACIBADEM Healthcare Group, получи акредитаця от Joint Commission International (JCI) на 25 септември 2010 г., а болница ACIBADEM Maslak бе акредитирана на 2 октомври 2010.