Acıbadem Genetika 2017-09-26T16:35:13+00:00

labgen
Центърът предлага добре обезпечени и висококачествени услуги за диагноза и превенция на генетични заболявания. Тези услуги включват генетична консултация за лекаря, генетична консултация за пациента, пренатална генетична диагноза, постнатална генетична диагноза, предимплантационна генетична диагностика, както и генетична селекция на ембриони и цитогенетични и молекулярни диагностични тестове.