Acibadem Insurance 2017-09-26T16:35:12+00:00

acibadem-insurance

Неразделна част от системата на здравеопазването

Компанията беше основана през 2004 г под името „Acıbadem здравно и животозастраховане” и пренася постиженията и опита натрупан в здравния сектор в застрахователния сектор. „Acıbadem Застраховане” се развива бързо като компания, която предлага добавена стойност на своите акционери водена от принципите на прозрачност и умереност, възприемайки взаимноизгоден подход при предлагането на качествени и своевременни услуги в застраховането. Следвайки своята мисия, през последното тримесечие на 2013 г „Acıbadem Застраховане” стартира своя нов продукт „персонализирана полица”. Като първа и единствена специализирана компания в областта на здравното застраховане, „Acıbadem Застраховане” може да предложи над 30 000 планови опции на своите клиенти.