Acıbadem Labmed 2017-09-26T16:35:13+00:00

labmed-logo

Първата акредитирана клинична лаборатория в Турция

Здравна организация Acıbadem сключи договор за партньорство в областта на референтните лаборатории с Labmed Group (Labmed Dortmund GmbH), която оперира в Германия от над 30 години. В следствие на това партньорство, услугите на акредитираната лаборатория, които преди се получаваха от чужбина, започнаха да се предлагат в Турция от лаборатория “Acıbadem Labmed”, която доказа своето качество на обслужване чрез международните си сертификати. Тя е сертифициран от Labmed Clinical Laboratory, има акредитация ISO 15189 от “Deutsche Akkreditierungsstelle Chemie GmbH” и стана първата в Турция международно призната и акредитирана клинична лаборатория. Благодарение на своето оборудване, „Acıbadem Labmed” може да извършва всички видове анализи на най-високо ниво и по безопасен начин.

Acibadem Labmed

Acibadem Labmed
Acibadem Labmed
Acibadem Labmed