Acıbadem Labvital 2017-09-26T16:35:12+00:00

labvital
През 2009 г Здравна организация Acıbadem създаде лабораторията за контрол на храните „Acıbadem Labvital” в Ataşehir с цел осъществяване хранителен контрол и услуги с качеството на Acıbadem

Нейната цел е да предложи точно и качествено обслужване; да бъде пионер в прилагането на нови анализи; да бъде в крачка с научните разработки и постижения, като по този начин предлага образцови услуги и надеждност на всички местни и чуждестранни лица и организации с качеството и интегритета гарантирани от международните сертификати.