Acıbadem Pathology 2017-09-26T16:35:13+00:00

acibadem-pathology
Телепатологична система позволява на специалистите работещи в болниците Acıbadem да оценяват патологичните резултати едновременно в аудио-визуален процес.

pathologyЦентралната патологична лаборатория „Acıbadem”, която работи от 2006 г демонстрира бърз напредък, изследвайки 77 000 случая до 2009 г. Тази цифра е най-висока за публичния и частния сектор в нашата страна. С цел посрещане на растящите нужди през 2009 беше открита втора лаборатория в болница „Acıbadem Maslak”. През 2013 г броят на изследваните случаи надхвърли 130 000. В допълнение към двете централни лаборатории, във всички наши болници има отделения, които извършват патологични консултации по време на операции (гефрир), макроскопични изследвания, оценка на пробата при леглото на пациента, събиране и транспортиране на болнични проби.