Umbilical Cord Blood Bank 2017-09-26T16:35:13+00:00

acibadem-labcellБанката на Acıbadem за стволови клетки и кръв от пъпна връв е лаборатория за съхранение и производство, в която болниците на Здравна организация Acıbadem провеждат изследвания на методи за лечение. Лабораторията има инфраструктура, в която всички тъкани, чиято жизнеспособност е доказана чрез научни данни могат да се съхраняват и всички терапевтични клетъчни процеси се извършват съгласно стандартите за добрата производствена практика.